Andries de Jong samen met Mirjam Dirkx

Phoenix Opleidingen

Thema: Moeders en Vaders

Onderwerp: Het achterland in de opvoeding

Titel Workshop:  Opvoeden: de twee kanten van de navelstreng


Andries de Jong

‘Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf.’

– Rumi

Hoe werk je systemisch met opvoedvraagstukken? Niets komt dichterbij, dan het welzijn van onze kinderen. Voor onszelf, voor onze cliënten. Misschien willen ze hen behoeden voor alle gevaar en pijn in de wereld? Of pogen ze hen juist te harden tegen dit alles, zodat ze zich kunnen weren… en schrikken ze van hun eigen boosheid of agressie? Kinderen leggen als een spiegel de pijnpunten van hun ouders bloot.

Hoe ondersteun je hierin je het hele systeem, kinderen én ouders? Met alles wat zij op hun beurt – als kind van hun ouders – zelf geleerd én gemist hebt in het leven? En hoe voorkom je dat je als begeleider ertussenin komt te staan, gaat adviseren of het beter weet?

Het kindgedrag als symptoom

In deze workshop onderzoeken we hoe je ouders kunt ondersteunen, door het ‘moeilijke’ gedrag van hun kind(eren) te leren zien als een symptoom. Je leert naar welke systeemdynamieken het kindgedrag verwijst; naar wat er nog ingesloten of ingeordend wil worden. Door de symptomen thuis te brengen en leerlijnen te openen, ontstaat er weer ruimte voor de ouders om te ouderen.

Over Andries de Jong

Ik werk als opleider bij Phoenix Opleidingen in de opleiding Systemisch Werken, in de Trainersopleiding en in de Opleiding Relatietherapie.

Ik kwam voor het eerst in aanraking met Systemisch Werken toen ik in grote organisatie-verandertrajecten zocht naar manieren om voorbij proces- en organisatie inrichting te raken. Ik zocht naar ingangen om te kunnen werken met de onderstroom, met datgene wat de inhoudelijke kant van soms zo saboteren kon. Je zou kunnen zeggen dat ik voorbij de dingen wilde kunnen kijken. Van een afstandje kijken en zien wat er niet klopt, dat kon ik al. Zo werd me duidelijk dat ik ook wat over mezelf moest leren voordat ik met de systeemdynamieken in organisaties aan de slag kon. Voorbij grootvaders over wie gezwegen wordt, geheime eerdere liefdes van pake en beppe, geboorte op leven en dood, leerde ik over tevoorschijn komen en me verbinden. Het maakte me zeer effectief in managers en medewerkers samen aan een doel te verbinden.

Met veel plezier leer ik nu anderen vanuit wat ik geleerd heb, en kijk en werk ik in steeds bredere contexten systemisch. In organisaties, onderwijs, relatietherapie en in opvoeding. Zo blijf ik zelf lerende.

Wil je Andries ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 13 september 2020 naar Voetstappen in het Veld.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Kaarten bestellen