Annelieke Verkerk

Annelieke Verkerk

CYGNE / Being at Full Potential

Thema: Culturen en organisaties

Onderwerp: Werk-, Team- en Potentieel opstellingen

Titel: “Work is love made visible”

Annelieke is vanuit haar eigen bedrijf CYGNE werkzaam als coach, trainer en consultant, en als Academy Director verbonden aan Being at Full Potential, een wereldwijd werkend assessment, coaching en training ‘ecosysteem’.

Haar eerste kennismaking met systemisch werk was niet onverdeeld positief. Toch was ze geïntrigeerd om het hoe dan wel te verkennen. Al snel ontvouwde zich de volle potentie van deze methodiek. In de afgelopen 20 jaar is haar focus verschoven van het faciliteren van de traditionele opstellingen waarbij teruggegaan wordt in de geschiedenis en de helende beweging in gang wordt gezet, naar een meer hier en nu benadering van het vrij maken van potentieel en het faciliteren van bewegingen naar de toekomst toe. Het was boeiend om zelf te ervaren hoe het begeleiden op de ‘oude’ manier op een gegeven moment werkelijk niet meer ging.

Opgeleid bij het Utrechtse instituut Phoenix, is zij zich bewust van het verschil in bewegingen die vanuit de ‘magische’ taak of vanuit de ‘dienende’ taak worden ingezet. De magische taak is de taak die mensen op zich hebben genomen vanuit hun familiesysteem. Je kunt hierdoor prachtige kwaliteiten ontwikkelen, zoals helpen of zorgen voor, maar zonder bewustzijn hierop ben je niet vrij om datgene te doen wat werkelijk dienend of passend is in een bepaalde situatie. En dan ga je bijvoorbeeld veel te hard werken voor de baas of in je team alle gaten dichtlopen. Het helpt als je zicht krijgt op je systemische thema’s, want dat geeft je keuzevrijheid. Zodat je – voor zover het leven maakbaar is – je werkelijke, uitgezuiverde ‘purpose’ kunt gaan leven. En dat je bijvoorbeeld ook bewust kunt kijken in hoeverre er een match is tussen jouw individuele ‘purpose’ en de collectieve ‘purpose’ van jouw team of organisatie. Dat gaat zij ook opstellen.

Werk en privé zijn systemisch veel meer met elkaar verweven dan mensen zich realiseren. Organisatiecultuur is ‘zoals wij het hier gewend zijn te doen, uitgesproken en onuitgesproken’. Er is een energiepatroon ontstaan, een systeemdynamiek. Waar dat oorspronkelijk een antwoord op was, is al lang uit het bewustzijn verdwenen, maar mensen resoneren er nog wel op.

Zij geeft het voorbeeld van een cliënt die vanuit die resonantie tot het inzicht kwam dat zij bij haar ‘vader’ in dienst was getreden: in de organisatie leefden hetzelfde perfectionisme en controle, waarop zij het bekende antwoord gaf van enorm haar best doen en haarzelf uitwonen. Dat ging dus niet meer op een gegeven moment.

Je eigen pad vraagt een luisteren naar je diepste innerlijke stem, die fluistering horen en er ook gevolg aan geven, zonder te weten waartoe dat zal leiden. Dansen in de paradox van enerzijds het heel sterk vertrouwen op die wetende innerlijke stem én een volledig staan in het niet-weten en vertrouwen dat het zich zal ontvouwen.”

In het werken met teams en organisaties heeft ze gemerkt dat universele wijsheid wil doorklinken en dat nieuwe paradigma’s zich aandienen, die verreikende invloed kunnen hebben op de cultuur binnen teams en organisaties. Einstein zei al: we kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Sourcing from the future en een systemische benadering kunnen een bijdrage leveren aan het overstijgen van die probleem realiteit, waardoor hogere inclusieve waarden, zoals bijvoorbeeld ‘our shared humanity’ of ‘oneness as the new default mode’ doorkomen en omarmd kunnen worden.

“Je eigen pad vraagt een luisteren naar je diepste innerlijke stem, die fluistering horen en er ook gevolg aan geven, zonder te weten waartoe dat zal leiden.”

Klik om je voorkeur te onthouden:
Annelieke Verkerk
Work is love made visible

Workshop met Annelieke

Annelieke geeft 5 mei een workshop over ‘Work is love made visible’

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Annelieke ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 5 mei 2019 naar Voetstappen in het Veld.

 

Kaarten bestellen [/section]