Domenica Ghidei Biidu

Human Rights lawyer and independent strategic adviser on Equity, Inclusiveness and Diversity

Thema: Werk, Geld, Inkomen

Onderwerp: In en uitsluitingsmechanismen in organisaties

Titel workshop: Hoe zorg ik dat ik daadwerkelijk een inclusieve organisatie co-creëer?

Mijn naam is Domenica Ghidei. Sinds 1985 ben ik geïnteresseerd en werkzaam in transcultureel leiderschap. In die periode ben ik ook in aanraking gekomen met onder andere intuïtieve ontwikkeling en meditatie. Later is het systemisch werken ook in mijn leven gekomen. De meerwaarde van het systemisch werk voor mij is dat het inzicht geeft in de onderliggende aspecten die ons belevingen, weerstand, verbinding etc… beïnvloeden en daarmee ons de mogelijkheid geeft om te transformeren of bepaalde aspecten te aanvaarden hoe pijnlijk dan ook.

Als (mensenrechten) juriste heb ik steeds gezocht naar mogelijkheden om spiritualiteit en mijn inzet om een rechtvaardige samenleving te creëren en te combineren. Tot nu toe is de rol van spiritualiteit en transcendentie in mijn werk een intern proces geweest. Nu ik niet meer als mensenrechten juriste gebonden ben aan een organisatie ontstaat de ruimte om het systemisch werk, spiritualiteit en transcendentie expliciet bij mijn werk te betrekken en daarover mijn inzichten en ervaringen te delen.

Domenica Ghidei Biidu

12 jaar lang ben ik als lid van de Commissie Gelijke behandeling en het College voor de Rechten van de Mens onder andere beoordelaar geweest of het gedrag van werkgevers, scholen, aanbieders van goederen en diensten al dan niet discriminatoir was.

Na het oordeel gingen de meeste (75/80%) werkgevers , of mensen die het voor het zeggen hebben in organisaties de oordelen opvolgen. Toch bleef na de zitting iets in mij knagen, ik vroeg me af of de organisaties de systemisch dynamiek van het ‘incident’ wel hadden gezien en begrepen. Ik vroeg me ook af of de vertaling van het oordeel door zou doordringen tot de kern van de organisatie. Volgens mij zou de onderliggende vraag als volgt kunnen worden geformuleerd: hoe er voor te zorgen dat men daadwerkelijk een inclusieve organisatie creëert. In veel situatie bleef de aandacht helaas veelal beperkt tot de vraag: Hoe zorgt de organisatie dat er niet (meer) gediscrimineerd wordt of hoe zorgt de organisatie dat er niet meer beschuldigd word van discriminatie.

Daarom ben ik de laatste twee jaren opnieuw werkzaam als strategisch adviseur inclusiviteit. Zo kan ik organisaties; leidinggevenden in het bijzonder ondersteunen om bewust te zijn van hun insluiting en uitsluitingsmechanismen. Deze kunnen patronen zijn van de leidinggevende zelf en ook bij anderen in de organisatie. Ik laat hen vervolgens zien wat het effect ervan op de organisatiecultuur is. Vervolgens mochten zij daar voor open staan kan ik leidinggevenden ondersteunen om handelingsbekwaam te zijn in inclusief leiderschap. Om bewust in te sluiten en een inclusief organisatie te creëren. Dit vraagt om een systemisch aanpak.

De workshop

Bij Voetstappen in het Veld zal ik een workshop verzorgen waarin ik de systemische aspecten van in- en uitsluiting in organisaties zal belichten.

Deelnemers verwerven inzicht in hun eigen rol en krijgen mogelijk handelingsperspectieven om zowel zelf inclusief leider te zijn als om inclusieve organisaties te co- creëren.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Domenica ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 13 september 2020 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen