Eelke Wielinga

Netwerk&Co

Thema: Werk, geld en inkomen

Onderwerp: Netwerken met energie

Titel workshop: De laagdrempelige netwerkopstelling

Eelke Wielinga

Het thema

Als je ergens de knellende vragen rond een circulaire economie kunt voelen, dan is het wel in het voedselsysteem. Boeren krijgen geen eerlijke prijs waardoor ze de omslag naar kringlooplandbouw moeilijk kunnen maken, supermarkten hebben daar geen oog voor in hun moordende competitie om de laagste prijs voor de consument, en grote spelers in import en export willen geen verliezers worden van de veranderingen die nodig zijn. Hoe vinden we lichtpuntjes in dit veld waarin zoveel partijen elkaar gevangen lijken te houden?

De methode

Om de problematiek met zoveel verschillende partijen te onderzoeken heb je niet genoeg aan organisatieopstellingen. Daarin is hiërarchie één van de leidende principes, net als in familieopstellingen. Als er in zo’n complex systeem al hiërarchie is, dan vormt die juist vaak een blokkade om aan oplossingen te werken die recht doen aan alle belanghebbenden.

In een netwerkopstelling zoek je naar onderlinge posities die uitnodigen tot co-creatie. Eén van de instrumenten die we hiervoor gebruiken is de Co-Creatie Driehoek. Dit model dient als grondanker.

Opstellingen met modellen als grondanker werken goed voor deelnemers die geen ervaring hebben met systemisch werk, en daar ook niet voor gekomen zijn. Het is een laagdrempelige methode om in te zetten bij training en coaching, o.a. voor professionals die werken aan complexe opgaven in netwerken.

Over Eelke

Eelke Wielinga volgde de opleiding voor organisatieopstellingen bij het Hellinger Instituut in Groningen. Hij schreef samen met Sjoerd Robijn het boek “Netwerken met Energie” (Scriptum 2018), waarin netwerken van mensen worden gezien als levende organismen. Zoals elk ecosysteem kunnen ze meer of minder gezond zijn. Energie tussen mensen is een bruikbare indicator voor de gezondheid van de relaties. Het boek biedt theorie en praktisch gereedschap om te werken aan co-creatie in complexe structuren. Het helpt ook begrijpen waarom opstellingen zo goed werken.

De basis werd gelegd in zijn proefschrift ‘Netwerken als levend weefsel’ (Wageningen Universiteit 2001). Sindsdien kreeg de theorie handen en voeten in talrijke onderzoeksprojecten, trainingen en begeleidingstrajecten. Eelke is nu betrokken bij het programma ‘Voedselfamilies’ van de Provincie Zuid-Holland, en het Europese ‘i2connect’ project dat met 42 betrokken organisaties trainingen gaat aanbieden voor landbouw-innovatieadviseurs in alle relevante taalgroepen in de EU.

Netwerk&Co is een coöperatie van zes professionals die werken op basis van het gedachtegoed van levende netwerken met energie.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Eelke Wielinga ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 13 september 2020 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen