Hilbrand Westra


Hilbrand Westra

School voor Systemisch Bewustzijn

Thema: Moeders en vaders

Onderwerp: Pleegzorg, Adoptie en Samengestelde Gezinnen

Titel workshop: Een complexe wereld vol emotionele mijnenvelden

De workshop over 'Pleegzorg, Adoptie en  Samengestelde Gezinnen (PASG)' zal gaan over binding, meervoudige partijdigheid en loyaliteit, ofwel Binding, Ordening en Balans (BOB) van gezinsleden.

PASG is in zekere zin de ultieme lakmoesproef over Plaats, Positie en Rol (PPR). Waar staan we op de juiste plaats, nemen we de juiste positie in en handelen we naar de juiste rollen in een ‘voorgeschreven’ millenia-oud systeem. Tevens zal het gaan over Belangen, Functie en de Tijd (BFT) die daarmee gemoeid zijn. Gezinsstructuren zijn niet zonder reden en de wens dat te beïnvloeden ook niet. Maar hoe behouden of creëren we een houdbare evenwicht in dit zo precair systeem. Hilbrand gaat daar dieper op in.

Hilbrand wordt gezien als een van de experts op het gebied van PASG. Met name  op het gebied van adoptie is hij een erkende specialist in binnen- en buitenland. Zijn aanvullende kennis en ervaring op het gebied van gezinstrauma’s en transcultureel traumawerk is ongekend op dit gebied. Hij werd daarom ook in 2015 onderscheiden als Ridder van Oranje Nassau als blijk van waardering maar ook als erkenning van zijn werk op nationaal en internationaal niveau. Hij geeft sinds enkele jaren les in binnen- en buitenland over deze onderwerpen.

Hij komt deze inzichten uit het systemische werkveld en andere stromingen met ons delen. Tevens is er ruimte voor persoonlijke casuïstiek.Thema: Maatschappelijke thema’s

Onderwerp: Oorlog en vrede

Titel workshop: Oorlog en Vrede; een dunne scheidslijn

De workshop over Oorlog en Vrede gaat over de oorlog en vrede in ons (micro) en de verbinding die wij daarmee hebben met deze thema’s in de buitenwereld (meso-macro). We werken met Hannah Arendt’s uitspraak over de banaliteit van het kwaad en over de dynamieken die leiden tot dader en slachtoffer, in- en uitsluitingsmechanismen en het gevaar van tribalisme (het jezelf toekennen aan een groep of volk). Dynamieken die we dagelijks om ons heen kunnen waarnemen.

Hilbrand Westra heeft een sterke binding met dit onderwerp. Niet alleen is hij zelf veteraan en uitgezonden geweest naar Bosnië in 1995, maar heeft hij zijn hele leven te maken gehad als geadopteerde en Nederlander van kleur met bovenstaande thema’s. Zijn weg door deze dal en doolhof is dagelijks een zoektocht naar balans. Hij komt deze inzichten uit het systemische werkveld en andere stromingen met ons delen. Tevens is er ruimte om voor persoonlijke casuïstiek.School voor Systemisch Bewustzijn

De School voor Systemisch Bewustzijn is ontwikkeld voor degenen die zich willen verdiepen in het werk van Wolfgang Könighaus en Jeong WoonSeok (Hilbrand Westra). Daarmee is deze school ingebed in de westerse en oosterse filosofie. Dit levert een Contextueel-Systemische Fenomenologische stroming op die de weg naar verbinding niet eenvoudig verhandelt, maar verbindt met diverse ziens- en werkwijzen waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke als complementaire bronnen.

De school is geen voorstander van lange theoretische analyses, maar ook niet van gemakzuchtig pragmatisme of spirituele omwegen. Het leven zelf heeft het ons allemaal al voorgeleefd. Nu nog leren haar te aanvaarden als een wijze bron van bestaan. De school voorziet in een leerweg die telkens onderzoek doet naar bekende en onbekende terreinen. Daardoor leert het actuele kennis telkens weer bij te stellen en opnieuw te actualiseren. Het gevolg hiervan is dat kennis en ervaring zich telkens verdiept in contact met de werkelijkheid.

Door fundamenteel-contextueel systemische inzichten aan te reiken, die direct deel uitmaken van wie je bent en aan wie je toebehoort, vraagt het van deelnemers om de relaties in hun leven en werk opnieuw te herzien. Dit door een nieuw ontwikkeld blikveld. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat je tijd en energie overhoudt om een duurzamer ontwikkelingsproces aan te gaan voor de rest van je leven. Daaraan, en meer, draagt de School voor Systemische Bewustzijn bij.Interview met Hilbrand

Dit interview is vorig jaar opgenomen. Hoor hoe Hilbrand voor het eerst in aanraking kwam met systemisch werk.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Hilbrand ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 13 september 2020 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen