Hilbrand Westra

School voor Systemisch Bewustzijn

Thema: Leven, leren, de liefde.
Onderwerp: Fenomenologie

Waarnemen van het veld voorbij de cliënt en het luisteren met het lichaam

Hilbrand Westra is een vakman die zich bewust is van wat hij doet en beseft wat de kracht is van het niet-doen. Hij werkt vanuit het principe “waarnemen van het veld voorbíj de cliënt.” Door gewaar te zijn ervaar je dat wat er is en weet je waar je moet zijn en waar -nog- niet. Laten is steeds belangrijker geworden in het doen. Vanuit een grote voorliefde voor kennis en begrijpen, verbindingen leggen en nieuwe wegen bewandelen is hij op ontdekkingsreis door het leven. Altijd met het meenemen van zijn lichaam, want daarin zijn de antwoorden  en de vragen te vinden.

De fenomenologie ligt hem dicht aan het hart, en de vraag “bestaat systemisch werken wel?” komt voort uit het besef van de vele raakvlakken met andere stromingen en disciplines. Psychologie, Filosofie, Transactionele Analyse, NLP… en dus ook de fenomenologie.

Hier komt ook Hilbrands eigen achtergrond om de hoek kijken. Hij is in 1973 geadopteerd vanuit Korea en  terecht gekomen in een gezin met verschillende kinderen van verschillende ouders. De eerste 10 jaar van zijn leven heeft hij in Amsterdam doorgebracht en daarna is het gezin naar Friesland verhuisd.

Het besef van de onderlinge verschillen en het contrast van deze twee leefwerelden raakte hem meer dan hij in eerste instantie besefte. Toen een collega hem 15 jaar geleden vroeg mee te gaan naar Duitsland voor een workshop kwam hij aan bij het systemisch werken. Daarna is hij nooit meer echt weggegaan. Zijn leermeester Wolfgang Könighaus heeft hem leren werken met deze wereld.


Hilbrand Westra

Hilbrand reageert vanuit een diep systemisch weten op dat wat er om hem heen beweegt en maakt ook zo zijn eigen keuzes. Op dit moment door gehoor te geven aan de roep een eigen opleidingsinstituut in de wereld te zetten, zijn ‘School voor Systemisch bewustzijn’. Daar laat hij zijn studenten vanuit zoveel mogelijk verschillende bronnen kennis en ervaring opdoen, om ze daarna hun eigen wegen te laten bewandelen.

Bekijk het video interview met Hilbrand Westra en de andere coaches.

Workshops met Hilbrand

Hilbrand verzorgt twee workshops op 5 mei.

Fenomenologie

Hilbrand zal gaan werken met het fenomenologisch kijken tijdens zijn opstellingen. Hij neemt ons mee in de wereld van de kleinste signalen en details waar we informatie uit kunnen halen.

Klik om je voorkeur te onthouden:
Hilbrand Westra
Fenomenologie

De verzwegenen

Extra (Relaties en seksualiteit)

Klik om je voorkeur te onthouden:
Hilbrand Westra
De verzwegenen

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Hilbrand ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 5 mei 2019 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen