Mirjam Dirkx

Mirjam Dirkx

Phoenix Opleidingen

Thema: Leven, leren, de liefde
Onderwerp: Ontmoeting en resonantie als wegwijzer

Zoals ik steeds weer in de tonen van de piano mijzelf kan terugvinden, zo luister ik naar de ander. Alle rafelrandjes, onverwachte wendingen en verschuivende ritmes verklanken een wereld aan ervaringen. Horen wie er in die meerstemmigheid tevoorschijn komt ontroert me keer op keer’

Ik ben opleider, auteur en pianist en werkzaam bij Phoenix Opleidingen. Van jongs af aan was ik gefascineerd door mensen, muziek en taal. Wat er gezegd werd en wat er ongezegd bleef – maar toch zo aanwezig was –  en hoe ik dat in de muziek expressie geven kon of teruglas in de boeken die ik verslond. Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met systemisch werken, voelde dat dan ook als een vertrouwde werkwijze. Het zintuiglijke waarnemen – voelen, luisteren, ervaren, proeven – en van daaruit naar leren en ontwikkelen kijken, was een soort ‘aha-erlebnis’.

En natuurlijk was het ook een reis van vallen en opstaan, om mezelf als instrument te leren inzetten in dit werkveld. In de ontmoeting met de ander, ontmoet ik telkens mezelf. En hoe blijf ik dan – kijkend vanuit mijn subjectieve waarneming – ondersteunend aan het proces van die ander? Hoe ontwar ik mijn mening of oordeel van interventies die de ander dienen? Hoe breng ik de projecties en overdrachtsprocessen bij mezelf en bij de ander thuis? Hierin ben en blijf ik lerend. 

Ik werk als trainer bij Phoenix Opleidingen in de driejarige 'Opleiding in Professionele Communicatie', in de vervolgopleidingen 'Systemisch Werken' en 'Professionele Begeleiding van Organisaties' en in workshops over de 'Muzen en Systemisch Werken'. Daarnaast schrijf ik mee aan de boeken van Phoenix Opleidingen. Passe-partout, een naslagwerk met tal van kaders en concepten die verband houden met leren en ontwikkelen, is onze recente aanwinst.

De workshop van 5 mei, met piano

In deze workshop neem ik je mee in mijn fascinatie over wat er gebeurt in de onmiddellijkheid van de ontmoeting. Aan de hand van muziek van Arvo Pärt laat ik je horen wat resonantie betekent en hoe dat onze waarneming kleurt, nog voordat we iets of iemand hebben opgesteld. Door je gewaar te zijn van dit resonantieveld, kan datgene wat de ander in jou wakker roept, een wegwijzer worden in de constellatie. Je ongefilterde associaties in de ontmoeting met de ander, brengen je bij je eigen betekenisvolle verhalen van ooit. Paradoxaal genoeg opent het aannemen van jouw verhaal, inclusief alles wat daar schuurt en snijdt, een leerlijn bij de ander.

Klik om je voorkeur te onthouden:
Mirjam Dirkx
Ontmoeting en resonantie (ochtend)
Met andere woorden: wanneer je de symptomen die zich tussen jou en de ander voordoen thuisbrengt, dan opent dat een veld van leren. Niemand overigens die dat mooier kon verklanken dan Frederic Chopin. Zijn prelude in e-minor als een ode aan het thuisbrengen van de symptomen, en aan de rust die dat brengt.

Klik om je voorkeur te onthouden:
Mirjam Dirkx
Ontmoeting en resonantie (middag)
Mirjam herhaalt deze workshop nogmaals in de middag.

Wil je Mirjam ontmoeten en aan het werk zien?

Kom dan zondag 5 mei 2019 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.