Nathalie Noslin

Thema: Moeders en Vaders

Onderwerp: Migratie en Verplaatsing

Titel combinatie workshop en lezing: Vertrekken en aankomen


Nathalie Noslin

Combinatie-workshop over Migratie en Verplaatsing waarbij stilgestaan wordt bij de systemische bewegingen rondom vertrekken en aankomen. Wat bijvoorbeeld de effecten kunnen zijn van vrijwillige of gedwongen migratie, over het lichaam dat zich verplaatst, maar de essentie van de persoon die nooit vertrokken is, en over altijd onderweg zijn, terwijl het lichaam al jaren op de nieuwe plek aangekomen is.

In deze workshop wordt de eventuele impact van migratie en verplaatsing van voorouders belicht en worden uiteraard systemische interventies en oplossingsrichtingen gedeeld en onderzocht. Vertrekken en Aankomen verloopt nou eenmaal niet altijd zonder (systemische) kleerscheuren… 

Over Nathalie

Nathalie Noslin is geboren in Paramaribo en is van kinds af aan gefascineerd door het onuitgesprokene wat zo voelbaar is.

Dit gegeven heeft een oneindige nieuwsgierigheid in haar aangewakkerd naar antwoorden, naar sturende mechanismen achter impulsen en gedrag en naar de kracht van het onzichtbare.

Opgegroeid op een oude katoenplantage in Suriname, met bevolkingsgroepen uit bijna alle werelddelen, en zelf van gemengd bloed maakten dat Nathalie zich onbewust al heel vroeg bezighield met het hoe en waarom rondom systemische velden en systemische bewegingen. Ongeveer 15 jaar geleden stond Nathalie voor het eerst in een opstelling en vanaf dat moment maakt het systemisch gedachtengoed onderdeel uit van haar leven.

In het maatschappelijk leven is Nathalie Bedrijfseconoom en Register Accountant, maar omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan heeft ze aan de Academie voor Pschychodynamica de opleiding tot Psychodynamisch therapeut afgerond, waarna meerdere systemisch georiënteerde opleidingen en trainingen volgden. Momenteel studeert ze verder aan de School voor Systemisch Bewustzijn waar ze vooral vraagstukken rondom geërfd daderschap/slachtofferschap, migratie en verplaatsing en het je op een gezonde manier verhouden tot vooroudertrauma onderzoekt. Binnen deze best stevige onderwerpen is Nathalie vooral op zoek naar de ruimte, kansen en mogelijkheden tot autonomie en tot het leven van je potentieel. 

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Nathalie ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 13 september 2020 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen