Rosa Lucassen

Netwerk&Co

Thema: Werk, geld en inkomen

Onderwerp: Netwerken met energie

Titel workshop: De laagdrempelige netwerkopstelling

Rosa Lucassen

Het thema

Als je ergens de knellende vragen rond een circulaire economie kunt voelen, dan is het wel in het voedselsysteem. Boeren krijgen geen eerlijke prijs waardoor ze de omslag naar kringlooplandbouw moeilijk kunnen maken, supermarkten hebben daar geen oog voor in hun moordende competitie om de laagste prijs voor de consument, en grote spelers in import en export willen geen verliezers worden van de veranderingen die nodig zijn. Hoe vinden we lichtpuntjes in dit veld waarin zoveel partijen elkaar gevangen lijken te houden?

De methode

Om de problematiek met zoveel verschillende partijen te onderzoeken heb je niet genoeg aan organisatieopstellingen. Daarin is hiërarchie één van de leidende principes, net als in familieopstellingen. Als er in zo’n complex systeem al hiërarchie is, dan vormt die juist vaak een blokkade om aan oplossingen te werken die recht doen aan alle belanghebbenden.

In een netwerkopstelling zoek je naar onderlinge posities die uitnodigen tot co-creatie. Eén van de instrumenten die we hiervoor gebruiken is de Co-Creatie Driehoek. Dit model dient als grondanker.

Opstellingen met modellen als grondanker werken goed voor deelnemers die geen ervaring hebben met systemisch werk, en daar ook niet voor gekomen zijn. Het is een laagdrempelige methode om in te zetten bij training en coaching, o.a. voor professionals die werken aan complexe opgaven in netwerken.

Over Rosa

Rosa Lucassen begeleidt mensen, teams en organisaties op persoonlijk, organisatorisch en maatschappelijk gebied. Ze neemt kleine functionele omwegen om via passie en plezier tot concreet resultaat te komen, als coach en netwerkbegeleider. Rosa is uitnodigend en opbouwend, onnavolgbaar scherp in het zichtbaar en ervaarbaar maken van dynamiek. En een van de oprichters van de coöperatieve vereniging van Netwerk&Co.

De eerste ervaringen met opstellingen maakten veel indruk, het ging over haar eigen familiedynamiek (uit een groot gezin met 8 kinderen). Daarna is Rosa diverse trainingen gaan volgen om meer thuis te raken in het opstellingenwerk als begeleider.
Samen Eelke Wielinga begeleidt ze de workshop.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Rosa Lucassen ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 13 september 2020 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen

Rosa Lucassen

Netwerk&Co

Thema: Werk, geld en inkomen

Onderwerp: Netwerken met energie

Titel workshop: De laagdrempelige netwerkopstelling

Rosa Lucassen

Het thema

Als je ergens de knellende vragen rond een circulaire economie kunt voelen, dan is het wel in het voedselsysteem. Boeren krijgen geen eerlijke prijs waardoor ze de omslag naar kringlooplandbouw moeilijk kunnen maken, supermarkten hebben daar geen oog voor in hun moordende competitie om de laagste prijs voor de consument, en grote spelers in import en export willen geen verliezers worden van de veranderingen die nodig zijn. Hoe vinden we lichtpuntjes in dit veld waarin zoveel partijen elkaar gevangen lijken te houden?

De methode

Om de problematiek met zoveel verschillende partijen te onderzoeken heb je niet genoeg aan organisatieopstellingen. Daarin is hiërarchie één van de leidende principes, net als in familieopstellingen. Als er in zo’n complex systeem al hiërarchie is, dan vormt die juist vaak een blokkade om aan oplossingen te werken die recht doen aan alle belanghebbenden.

In een netwerkopstelling zoek je naar onderlinge posities die uitnodigen tot co-creatie. Eén van de instrumenten die we hiervoor gebruiken is de Co-Creatie Driehoek. Dit model dient als grondanker.

Opstellingen met modellen als grondanker werken goed voor deelnemers die geen ervaring hebben met systemisch werk, en daar ook niet voor gekomen zijn. Het is een laagdrempelige methode om in te zetten bij training en coaching, o.a. voor professionals die werken aan complexe opgaven in netwerken.

Over Rosa

Rosa Lucassen begeleidt mensen, teams en organisaties op persoonlijk, organisatorisch en maatschappelijk gebied. Ze neemt kleine functionele omwegen om via passie en plezier tot concreet resultaat te komen, als coach en netwerkbegeleider. Rosa is uitnodigend en opbouwend, onnavolgbaar scherp in het zichtbaar en ervaarbaar maken van dynamiek. En een van de oprichters van de coöperatieve vereniging van Netwerk&Co.

De eerste ervaringen met opstellingen maakten veel indruk, het ging over haar eigen familiedynamiek (uit een groot gezin met 8 kinderen). Daarna is Rosa diverse trainingen gaan volgen om meer thuis te raken in het opstellingenwerk als begeleider.
Samen Eelke Wielinga begeleidt ze de workshop.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Rosa Lucassen ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 13 september 2020 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen