Tom Schröder en Peter Groenendaal

Academie voor Opstellingen

Thema: Culturen en organisaties

Onderwerp: Het nieuwe opstellen

Tom Schröder

Tom Schröder

Ik ben vele jaren ambitieus werkzaam geweest in loondienst bij meerdere nationale en internationale industriële bedrijven binnen het MKB. In de loop der jaren ben ik doorgegroeid door interne promotie en ook door het wisselen van werkgever van verkoop binnen dienst tot uiteindelijk algemeen directeur. En na 28 jaren voor verschillende bedrijven nationaal en internationaal gewerkt te hebben en ogenschijnlijk steeds meer succes lijken te hebben, kwam ik tot de conclusie dat ik vooral steeds verder van mezelf was komen te staan als prijs voor dit succes.

Ongeveer 10 jaar geleden ben ik voor het eerst met systemische werk in aanraking gekomen. Het raakte mij direct diep en intrigeerde mij vanaf de eerste keer meteen enorm. Voor mezelf vaak opstellingen gedaan en ook als representant mee mogen doen aan vele familie opstellingen.
Een zeer goede vriendin gaf mij het advies om meer voor mezelf te kiezen en ze opperde het idee om een training met betrekking tot systemisch werk te gaan volgen omdat dat mij zo erg aansprak.

Ik heb toen gekozen voor een jaaropleiding bij de academie van Hylke Bonnema. Hylke Bonnema heeft het intuïtieve systemische opstellen verder ontwikkeld tot Het Nieuwe Opstellen. In mijn beleving een grote stap vooruit waardoor het veld zichzelf duidelijker laat zien.
Inmiddels ben ik volledig uit loondienst gestapt en ligt mijn focus op, en mijn roeping bij, het begeleiden van MKB organisaties vanuit de academie van Hylke Bonnema alsook binnen mijn eigen bedrijf. Tevens heb ik de taak mogen aanvaarden binnen de academie van Hylke Bonnema, niet alleen als Organisatie Opsteller maar ook als Business Partner, van waaruit we stappen maken om nog meer mensen kennis te laten maken met Het Nieuwe Opstellen in zowel binnen als buitenland. Deze mensen bieden we als academie niet alleen opleidingen, webinars en workshops maar tevens een volledige ondersteuning met het opzetten van hun eigen bedrijf op het gebied van intuïtief systemisch coachen; Het Nieuwe Opstellen.

Peter Groenendaal

Peter Groenendaal

Na jaren in het Rotterdamse bedrijfsleven gewerkt te hebben als financieel directeur in een mooi bedrijf dat ik met twee vrienden heb opgebouwd, kwam er een moment waarop het niet meer ging. Ik kon steeds moeilijker omgaan met de vele uren werk die het bedrijf van mij vergde. Het begon te knagen. Ik was hier niet gelukkig. Met een periode van overwerktheid en allerlei lichamelijke signalen tot gevolg. Systemisch werk heeft mij laten inzien dat de overwerktheid een gevolg was van dat ik niet bij mezelf bleef. Steeds maar weer in dienst van de ander of van het bedrijf, het doel. Ook in mijn privéleven. Het was niet in lijn met hoe ik mij voelde.

Door al een aantal jaar steeds intensiever mee te reizen met Hylke Bonnema is er een ander pad in mij ontwaakt van dieper voelen, echt voelen. Ik maak dan ook heel wat vlieguren aan de Academie voor Opstellingen en groei in het vak van opsteller. Het kan ook niet anders meer. Het systemisch werk trekt aan alle kanten aan mij en heeft mij veranderd.

Met mijn bedrijfsmatige en financiële achtergrond zijn opstellingen over geld, werk en opstellingen in organisaties prachtig om te doen. De opstellingen die het echte DNA van het bedrijf laten zien zijn vaak anders dan de geschreven normen, waarden en missie van een bedrijf. Mijn eigen pijn van leren voelen dient als basis om mensen in bedrijven bewust te maken van de gevoelsdynamiek. Maar ook thema’s als liefde, relaties en persoonlijk vastlopen laten mij niet onberoerd. Vooral de methode van het nieuwe opstellen van Hylke Bonnema heeft mij hierin gegrepen.

Het bewust zijn van je plek als opsteller en transparant zijn over je aanwezigheid in het veld spreekt mij aan. Bij het nieuwe opstellen gaat het écht over voelen in stilte en ruimte aan de klant geven om zelf te voelen. Meer het begrijpen en duiden loslaten. Zijn met wat het veld laat zien en niet het probleem van de klant op willen lossen.

Workshop bij Voetstappen in het veld

Klik om je voorkeur te onthouden:
Tom Schröder
Het nieuwe opstellen
Tom en Peter zullen deze dag tijdens de workshops toelichting geven op Het Nieuwe Opstellen en dan met name met betrekking tot organisaties. Hoe we missie/visie/waarden van de leiders, van het managementteam, bestendigen in de hele organisatie tot dat deze echt bij de klant landt. Aan de hand van opstellingen in kleine groepjes zal duidelijk worden hoe Het Nieuwe Opstellen hierbij voor iedereen waardevolle hulp kan bieden.

“Met ‘Het Nieuwe Opstellen’ bewust worden van de tot nu net toe verborgen gebleven potentie van de organisatie”

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Tom en Peter ontmoeten en aan het werk zien?

Kom dan zondag 5 mei 2019 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen

Terug naar: het overzicht van coaches