Van Mens tot Mens
Corry Ammerlaan – Van Niekerk

Voetstappen in het Veld 2019

De eerste editie van de Inspiratiedag vond plaats op Bevrijdingsdag, 5 mei 2019. We waren te gast op Landgoed Vidaa te Bergschenhoek. Hieronder kun je lezen welke mensen toen aanwezig waren en hun werk gedemonstreerd hebben.

Thema’s van 2019

Leven, leren, liefde: Hilbrand Westra, Els van Steijn, Francis Laleman
Dood, afscheid, rouw: Yvonne Lonis, Frans van der Wijk, Monique Ansia, Annelies Meijers
Onderwijs, opvoeding, kinderen: Hilde Van Bulck, Sander Galjaard, Femmy Wolthuis, Demian Burgenik, Daan Wierenga van IJzendoorn
Culturen en organisaties: Barbara Hoogenboom, Annelieke Verkerk, Tom Schröder, Roos Fikenscher
Overig: Kim Besselink (Opstellingen met Paarden), Siets Bakker (Systemisch werken met Rake Vragen)

Scholen in 2019

Bert Hellinger Instituut Nederland: Barbara Hoogenboom, Yvonne Lonis
Academie voor Opstellingen: Monique Ansia, Tom Schröder
School voor Systemisch Bewustzijn: Hilbrand Westra

Phoenix Opleidingen: Mirjam Dirkx

Uitgeverij

Het Noorderlicht: Siets Bakker en Michiel van der Ham waren er namens Het Noorderlicht, uitgeverij van boeken op het gebied van systemisch werk. Je kon een grote selectie van hun boeken en materiaal bekijken en kopen.


Hilbrand Westra


Hilbrand Westra

School voor Systemisch Bewustzijn

Thema: Leven, leren, de liefde

Onderwerp: Fenomenologie

Titel: “Fenomenologie”

Hilbrand zal gaan werken met het fenomenologisch kijken tijdens zijn opstellingen. Hij neemt ons mee in de wereld van de kleinste signalen en details waar we informatie uit kunnen halen.

“Waarnemen van het veld voorbij de cliënt en het luisteren met het lichaam”


Els van Steijn

Els van Steijn

Els van Steijn Training & Coaching

Thema: Leven, leren en de liefde

Onderwerp: Familieopstellingen a.d.h.v. vragen van deelnemers

Titel: “Familieopstellingen en de Fontein”

Els zal beginnen met een meditatie, om daarna aan de slag te gaan met vragen van de deelnemers. Daarbij zal ze laten zien en “ondertitelen” wat ze doet en waarom. Eigen plek innemen is voor haar een centraal thema.

“Ik werk graag volgens de drie checks”


Francis Laleman

Francis Laleman

Beyond Borders

Thema: Leven, leren en de liefde

Onderwerp: Het belang van ons innerlijk kind

Titel: “Werken met het Kind in Jezelf”

Francis werkt graag met beweging, muziek en ritme en zal dit op 5 mei ook gaan doen. Door te ervaren hoe belangrijk samenwerken en ons innerlijk kind is gaat er een wereld van spelend leren voor ons open en gaan inspiratie en creatie stromen.

“Coöperatief werken en spelen met gebruik van muziek en ritme”


Frans van der Wijk

Frans van der Wijk

Tricom coaching

Thema: De dood, afscheid en rouw

Onderwerp: De verschillende fases in tijden van verandering

Titel: “De Transitiecirkel”

Frans zal ons meenemen langs de elementen van de transitiecirkel. Eerst zal hij hem zelf lopen en daarbij uitleg geven, daarna kan hij door deelnemers ervaren worden en zal Frans werken op de punten waar iets stokt of geblokkeerd is.

“Het lopen van de Transitiecirkel en ervaren wat aandacht behoeft”


Hilde Van Bulck

Hilde Van Bulck

The New Life Experience

Thema: Onderwijs, opvoeding, kinderen

Onderwerp: Onderwijsopstelling maatschappelijke vraag

Titel: “Onderwijsopstelling(en)”

Hilde gaat met ons kijken naar onderwijsvraagstukken die momenteel actueel zijn. Daarbij nodigt ze deelnemers die zich geroepen voelen hun plek in te nemen, en kijken we met elkaar wat er nodig is om het onderwijs naar de volgende fase te krijgen.

“Het onderwijs is een groot spiegelpaleis”


Barbara Hoogenboom

Barbara Hoogenboom

Bert Hellinger Instituut Nederland

Thema: Culturen en organisaties

Onderwerp: Organisatieopstellingen

Titel: “Organisatieopstellingen”

Barbara gaat werken met een of meer vragen van de deelnemers rond organisaties.Ze neemt ons mee in de wereld van het organisatieopstellen en laat ons de verschillen en overeenkomsten zien met familieopstellingen.

“Er zijn vier grote verschillen tussen organisatieopstellingen en familieopstellingen”


Annelieke Verkerk

Annelieke Verkerk

CYGNE / Being at Full Potential

Thema: Culturen en organisaties

Onderwerp: Werk-, Team- en Potentieel opstellingen

Titel: “Work is love made visible”

Werk en privé zijn systemisch veel meer met elkaar verweven dan mensen zich realiseren. Organisatiecultuur is ‘zoals wij het hier gewend zijn te doen, uitgesproken en onuitgesproken’. Er is een energiepatroon ontstaan, een systeemdynamiek. Waar dat oorspronkelijk een antwoord op was, is al lang uit het bewustzijn verdwenen, maar mensen resoneren er nog wel op. 

Annelieke zal opstellingen gaan doen rond werk, teams en menselijk potentieel. Hoe benut je het potentieel van teams? Hoe maak je je eigen potentieel in een team vrij? Wat is de kracht van systemisch werk hierbij?


Kim Besselink

Kim Besselink

EquiJoy

Thema: Culturen en organisaties
Onderwerp: Opstelling met paarden

Titel: “Verbinding, communicatie en (persoonlijk) leiderschap”

Kim nodigt je uit om te ervaren hoe paarden inzicht kunnen geven in de dynamieken binnen een systeem. Systemen zijn altijd en overal aanwezig. Een kudde paarden op zich is ook een systeem. De sensitiviteit van de paarden op het gebied van non verbale communicatie en de kleinste veranderingen in energie, maken ze bij uitstek geschikt voor het systemisch werk.

“Het is niet het paard dat spiegelt, maar de relatie die je ermee aangaat.”


Demian Burgenik

Demian Burgenik

Holistic Life

Thema: Onderwijs, opvoeding, kinderen

Onderwerp: Mannenkracht & het onderwijs

Titel: “Ieder op zijn plek”

Demian hebben we gevraagd om met ons op zoek te gaan hoe we in een wereld waar veel vrouwen voor het onderwijs zorgen toch de mannenkracht de ruimte kunnen (blijven?) geven. Wat is er anders in behoefte en wat kunnen we voor de jongens en mannen doen in het veld. En wat kunnen de mannen onder ons doen om de plek te blijven bewonen die zo van waarde is.

“Als het regent en je bent buiten, dan word je nat”


Roos Fikenscher

Roos Fikenscher

Thema: Culturen en organisaties

Onderwerp: Culturele tinten

Titel: “Als vanzelf……”

Roos gaat op een Taoistischemanier werken met dat wat aanwezig is. Op 5 mei zal ze meegaan met de beweging van het moment. Roos heeft veel ervaring met transcultureel systemisch werk alsook met de Tao.

Het leven meestert men het beste, wanneer je het zijn loop laat – en zich niet inmengt.Als vanzelf.Even eenvoudig als complex.

Zeker ook in de huidige tijd waarin ratio en snelheid ons verder afdrijft van vertrouwen en overgave.Mijn manier van werken is traag en verstilt.

“Transculturele verstrikkingen zijn niet waar te nemen met de zintuigen door te denken of te voelen. Zij manifesteren zich in de levensomstandigheden van een betrokkene.


Sander Galjaard en Femmy Wolthuis

Sander Galjaard en Femmy Wolthuis

Galjaard Onderwijsadvies

Thema: Onderwijs, opvoeding, kinderen

Onderwerp: Onderwijsopstellingen

Titel: “Generatief luisteren en de Systemische Werkplaats Onderwijs”

Dat wat zich wil aandienen, komt in de juiste bedding naar boven, nog voordat de opstelling is begonnen. Vanuit dit uitgangspunt begeleiden Sander Galjaard en Femmy Wolthuis de Systemische Werkplaats Onderwijs, die sinds 2012 bestaat. De Werkplaats is een plek om rijk te halen en te brengen en een plek om zowel systemisch te experimenteren als ook onderwijsvraagstukken te onderzoeken.

In deze workshop laten we je dit ervaren. Omdat het een ‘mini-Werkplaats’ is, vragen we van de deelnemers dat zij affiniteit hebben met het onderwijs.

“Samen leren leven, omgaan met polarisatie, kloven overbruggen”.


Yvonne Lonis

Yvonne Lonis

Bert Hellinger Instituut Nederland

Thema: Dood, afscheid, rouw

Onderwerp: Zelfmoord geplaatst in systemisch perspectief

Titel: “Werken rond zelfmoord”

Tijdens de workshop zal Yvonne het thema zelfmoord in systemisch perspectief plaatsen. Waar kan zelfmoord systemisch gezien een oplossing voor zijn in een systeem? Wat kunnen patronen in het systeem zijn die tot zelfmoord kunnen leiden?
Yvonne zal verschillende patronen toelichten die kunnen samenhangen met zelfmoord en het thema aan de hand van een opstelling en/of oefeningen verder uitdiepen.

“Opstellingen gaan over leven en dood”


Tom Schröder en Peter Groenendaal

Tom Schröder en Peter Groenendaal

Academie voor Opstellingen

Thema: Culturen en organisaties

Onderwerp: Het nieuwe opstellen volgens de methode van Hylke Bonnema

Titel: “Het nieuwe opstellen”

Tom en Peter zullen in deze workshop Het Nieuwe Opstellen laten zien met betrekking tot organisaties. Hoe de missie, visie en waarden van de leiders en het managementteam bestendigd kan worden in de hele organisatie. Zodat deze zelfs echt landt bij de klant.

Aan de hand van opstellingen in kleine groepjes zal duidelijk worden hoe Het Nieuwe Opstellen hierbij voor iedereen waardevolle hulp kan bieden.

“Bewust worden van de tot nu toe verborgen gebleven potentie”


Monique Ansia

Monique Ansia

Academie voor Opstellingen

Thema: Dood, afscheid, rouw

Onderwerp: Werken met de cirkel van de waarheid- werkvorm van H. Bonnema

Titel: “De cirkel van de waarheid en rouw”

Monique zal je in deze workshop meenemen in de door Hylke Bonnema nieuw ontwikkelde werkvorm “De Cirkel van de Waarheid”.
Het is een van haar meest favoriete werkvormen omdat deze zo diep reikt in het veld en voorbij gaat aan het hoofd. Daarvoor is wel de bereidheid nodig het mentale, het analyseren, het denken op te offeren. Ben jij bereid deze reis aan te gaan?

“Waarom zijn we eigenlijk wie we zijn?”


Siets Bakker

Siets Bakker

Rake Vragen

Onderwerp: Werken met de Toolbox ‘Rake vragen’

Titel: “Rake vragen”

Siets Bakker zal je in deze workshop meenemen in het gebruik van de kaartenset Rake Vragen.

Als opsteller organiseer je je eigen verbindingen zo goed mogelijk, onderzoek je via de opstellingen welke verbindingen er zijn en welke informatie daar dus wel en niet kan stromen. Soms doe je interventies die verbindingen verbreken en nieuwe verbindingen voorstellen. Dat gaat dus net zo makkelijk met het stellen van vragen. In deze workshop vertelt Siets je over de fijne kneepjes in het toepassen van systemische werk via vragen.

Niet met een lege vloer maar in een setting zoals die voor het merendeel van onze klanten, de dagelijkse realiteit is: aan een tafel.


Annelies Meijers

Annelies Meijers

AM Kwadraat

Thema: Dood, afscheid, rouw

Onderwerp: Holding space bij verlies in organisaties

Annelies gaat werken met kleinere groepjes om het belang van “Holding Space” te laten ervaren en hier inzichten mee op te doen. Het is altijd een belangrijk thema. Maar wat is het nu precies, hoe schep je de voorwaarden, waarom is het zo belangrijk en wat gebeurt er als het ontbreekt? Als een organisatie met verlies te dealen heeft kan het een extra uitdaging zijn om hier zorg voor te dragen.

“De ander liefdevol de ruimte geven”

“Holding space in community & in complexity”


Daan Wierenga van IJzendoorn

Daan Wierenga van IJzendoorn

Coach & Co coaching en training

Thema: Onderwijs, opvoeding, kinderen

Onderwerp: Een systemische blik op stress

Signalen van langdurige spanning en overprikkeling met vermoeidheid, pijnklachten of concentratieverlies, gaan op steeds jongere leeftijd gepaard met medische diagnoses zoals burn-out, ADHD, fybromyalgie etc.

Daan gaat tijdens “Een systemische blik op stress” op onderzoek.

Aan de hand van vragen als:
‘Waar staat stress voor?’
‘Voor wat is stress een oplossing?’
‘Wat heeft stress nodig?’
– gaat ze met de deelnemers op verkenning langs de symptomen die in de huidige maatschappij zo om aandacht vragen, op zoek naar de diepere laag die onder deze vragen ligt.


Mirjam Dirkx

Mirjam Dirkx

Phoenix Opleidingen

Thema: Leven, leren, de liefde
Onderwerp: ontmoeting en resonantie

Titel: “Ontmoeting en resonantie als wegwijzer” (met piano)

In deze workshop neem ik je mee in mijn fascinatie over wat er gebeurt in de onmiddellijkheid van de ontmoeting. Aan de hand van muziek van Arvo Pärt laat ik je horen wat resonantie betekent en hoe dat onze waarneming kleurt, nog voordat we iets of iemand hebben opgesteld. Door je gewaar te zijn van dit resonantieveld, kan datgene wat de ander in jou wakker roept, een wegwijzer worden in de constellatie. Je ongefilterde associaties in de ontmoeting met de ander, brengen je bij je eigen betekenisvolle verhalen van ooit. Paradoxaal genoeg opent het aannemen van jouw verhaal, inclusief alles wat daar schuurt en snijdt, een leerlijn bij de ander.

Met andere woorden: wanneer je de symptomen die zich tussen jou en de ander voordoen thuisbrengt, dan opent dat een veld van leren. Niemand overigens die dat mooier kon verklanken dan Frederic Chopin. Zijn prelude in e-minor als een ode aan het thuisbrengen van de symptomen, en aan de rust die dat brengt.

Wil je op de hoogte blijven?

Regelmatig doen we interviews en organiseren we evenementen en Masterclasses rond systemisch werk en opstellingen.
Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan hieronder aan, dan houden we je op de hoogte.

Houd me op de hoogte!