Inspiratiedag 2021

Coaches, begeleiders en thema’s


Veldboeket

De derde editie van de Inspiratiedag vond plaats op zaterdag 4 en zondag 5 september in Woudschoten. De dagen waren ingedeeld volgens veschillende thema’s. Hieronder zie je welke coaches en begeleiders de verschillende thema’s hebben behandeld.
Ook kun je terugvinden welke scholen deelnemen aan de dagen.Scholen in 2021

Bert Hellinger Instituut Nederland
Barbara Hoogenboom ,
Maaike van der Heiden.

Interakt
Margriet Wentink .

NTI-NLP
Bouke de Boer .

School voor Systemisch Bewustzijn
Hilbrand Westra .

De Verheldering
Hans van den Berg.


Uitgeverij & Boeken-aanbod

Het Noorderlicht: Michiel van der Ham is er namens Het Noorderlicht, uitgeverij van boeken op het gebied van systemisch werk. Je kunt een grote selectie van hun boeken en materiaal bekijken en kopen.

Phoenix Opleidingen is aanwezig met hun schat aan boeken die ze onder eigen beheer uitgeven. Je kunt een grote selectie van hun boeken en materiaal bekijken en kopen.

De scholen zullen zorgen voor tastbaar materiaal en boeken zodat jullie een beeld kunnen krijgen en materiaal mee kunnen nemen / aan kunnen schaffen. Ook de zelfstandige coaches en opleiders zullen hun materiaal aanbieden.


Barbara Hoogenboom


Barbara Hoogenboom

Bert Hellinger Instituut Nederland

Thema: Verandering en beweging

Titel workshop: Kunnen we de reikwijdte van een opstelling beïnvloeden?

Opstellingen kunnen op een verschillende manier effect hebben. Bijvoorbeeld een mentaal effect, waardoor je opeens beseft: ‘ahá, zó zit dat!’, of iets van die strekking. Of een emotioneel effect, waardoor je je opeens op een andere manier verbonden voelt met familieleden of collega’s. Het meest diepgaande effect is wanneer het hele lichaam van de cliënt de tijd heeft om in te nemen, wat ingenomen wil worden.

Stephan Hausner: “A solution is only a solution if it is allowed to be in the full body”.

Deze uitspraak gaat over de ‘body’ van de cliënt. Wat ik mij nu afvraag, is of het mogelijk is om de het effect uit te breiden naar de ‘group body’, naar een groter collectief. Voorbij het ‘gratis’ effect wat er veelal ontstaat voor representanten en aanwezigen die (onbewust) mee resoneren. Zou je als begeleider invloed kunnen hebben op het vergroten of verdiepen van de reikwijdte? Zodat er meer personen en systemen leren, helen?

Dat wil ik graag onderzoeken in deze workshop. Insteek van de workshop zal zijn, dat ik een opstelling zal begeleiden aan de hand van een vraagstuk van een van de deelnemers. En daarna…dat wat in mij opkomt om het experiment met jullie aan te gaan om te leren of de reikwijdte met en via jullie vergroot en/of verdiept kan worden.


Hilbrand Westra


Hilbrand Westra

School voor Systemisch Bewustzijn (SSB)

Thema: Rituelen en archetypen

Titel workshop:
‘Diepe archetypes en de verborgen verhalen’

We leven in een roerige tijd. Mensen zijn oude zekerheden, zoals kerk, politieke stromingen of verenigingen, kwijt geraakt. Ook staten transformeren op bepaalde krachten die de vrijheden van burgers lijkt in te perken. Een en ander geeft veel onrust en fragmentatie. We zitten in een soort van tussenfase. Ondanks onze technische vooruitgang blijft onze eigen evolutie als weldenkend en weloverwogen mens achter. Voor die evolutie moeten we soms ook een aantal stappen terugdoen om voorgaande ervaringen en opgedane wijsheid te integreren. Iets wat Ken Wilber, als integraal denker, ‘Tier’ noemt, de kleine sprong voorwaarts.

In systemisch werk spelen de tijd en contextuele ontwikkeling altijd een belangrijke rol in krachten, ordeningsprincipes en balans. Om te begrijpen welke rol ze spelen, moeten we vaak terug naar het getraumatiseerde en ongeziene delen van het systeem. Iets wat in integraaltheorie juist vaak weer minder benadrukt wordt.

Wat betekent dat voor ons systemisch begeleiders?

Net als vele andere stromingen, moeten we als systemici, de bekende wegen durven te verlaten. We moeten opzoek naar andere disciplines die het systemische kunnen ondersteunen of voeden en visa versa. We moeten naast de emotionele-en gevoelskant van ervaringen die richting geven, ook cognitie durven in te zetten om verder te komen. Zo zullen we waarschijnlijk ervaren dat het fenomenologische ‘niet weten’ de start van elk onderzoek zou moeten zijn. En dan niet alleen vanuit de houding van niet weten, maar ook met het besef dat elk terrein kennis in zichzelf herbergt.

Hilbrand neemt je tijdens Voetstappen in het Veld mee in zijn systemische proeftuin om deze thema’s en bewegingen te onderzoeken. Hij laat je ervaren dat ‘integraal denken’ meer diepgang en breedte geeft aan de Contextuele Systemische Fenomenologie (CSF). De stroming die hij onderwijst op de School voor Systemisch Bewustzijn.


Gemma van Steekelenburg


Gemma van Steekelenburg

alles anderZ

Thema: Teams en organisaties

Titel workshop:
Meer aandacht voor ‘lijf’ en ‘zijn’ in teams en organisaties.

Als mens in gesprek met andere mensen
Werkend en levend in zo veel verschillende systemen
Zet je (bewust en onbewust) je lijf als gereedschap in
Het heeft je veel te vertellen
Kun jij er naar luisteren en vanuit daar handelen?

Tijdens dagelijkse werkzaamheden in ‘werk’ is er over het algemeen veel aandacht voor ‘het praktische’ wat moet gedaan. Aandacht voor de mensen die dit uiteindelijk moeten doen (en hoe dit voor hun is) heeft veel minder aandacht. Hoe vaak vinden mensen er tijdens hun werk tóch wat anders van en wordt dat niet echt uitgesproken? Welk project ken jij wat langer duurde omdat mensen op de rem trapten of ander sabotagegedrag vertoonden?

Daarom is er meer aandacht voor ‘lijf’ en ‘zijn’ in teams en organisaties nodig. Dat brengt rust en ruimte in de dagelijkse werkhectiek. Dit ontstaat als een medewerker ook de beweging naar de ander kan maken. Deze workshop geeft een praktische inkijk hoe werk en systemische werk samen-werkt.


Judith Schwarte-van der Linden


Judith Schwarte-van der Linden

Sibbe Coaching & Advies

Thema: Relatie en Seksualiteit

Titel lezing:
Geweld in partnerrelaties en huiselijk geweld

In deze lezing neemt Judith je mee naar de wereld van partner geweld en geweld naar kinderen. Zij schetst eerst het plaatje van een gemiddeld gezin waarin huiselijk geweld aan de orde van de dag is. Wat voor gezinnen zijn dat en welke dynamieken spelen er? Vervolgens vertelt zij wat de nieuwste inzichten zijn op dit gebied en met name over transgenerationele overdracht. Systemisch kijken en begeleiden kan helpen de cirkel van geweld te doorbereken.


Bouke de Boer

Bouke de Boer

NTI-NLP

Thema: Verandering en Beweging

Titel workshop:
Eenheidsbewustzijn

Bouke gaat aan het werk met opstellingen over de Oude Energie en de Nieuwe Energie.


Philippe Bailleur


Philippe Bailleur

Living Systems Coaching

Thema: Rituelen en Archetypen

Titel workshop:
Archetypes voor het werken met trauma in organisaties

In mijn werk leerde ik dat trauma zich ook kan ontwikkelen in organisaties en dit naar aanleiding van duidelijk afgebakende, ingrijpende gebeurtenissen zoals een aanslag, een dodelijk ongeval, een ingrijpende en slecht begeleidde verandering. Tegelijkertijd merkte ik dat meer subtiele, sluipende factoren evenzeer kunnen leiden tot diezelfde dynamieken. Dit onder ogen zien is knap lastig voor veel organisaties. Organisaties houden niet van gezeur. Het moet vooruit gaan.

Met deze interactieve workshop wil ik inzichten en taal aanreiken om ruimte te maken voor heling als dat nodig blijkt te zijn om verder te geraken. Immers, het meest belemmerende voor heling van trauma, is negeren dat het er is. Vaker dan nodig, blijkt vertragen en tijd nemen voor heling dè sleutel om een organisatie terug veerkrachtig te krijgen.


Peter Henneveld

De Bewustzijnsfabriek


Peter Henneveld

Thema: Rituelen en Archetypen

Onderwerp: Sjamanisme

Titel workshop:
De kracht van rituelen & archetypen

Deze workshop gaat over de waarde, kracht van rituelen en het gebruik van archetypen in systemisch begeleidingswerk. De ruimte voelt “groter”, de tijd lijkt te vertragen en er ontstaat focus en contact op een andere laag. Het is een ervaring c.q. kwaliteit van “present zijn” die een diepe werking heeft. Het zelfhelende vermogen wordt aangesproken.

In deze workshop voeren we verschillende rituelen uit en werken we met enkele archetypische beelden die in het systemisch werk veel voorkomen.


Jorien Weterings


Jorien Weterings

Broesli

Thema: Teams en organisaties

Onderwerp: Werken met (Broesli)blokken

Titel workshop:
Enter the Dragon!

In deze workshop ontdek je aan de hand van de BROESLI Blokken en de lessen van Bruce Lee, hoe je als leider of begeleider van teams en organisaties meer impact kunt maken, en met minder moeite en vooral meer plezier tot ongekende resultaten kunt komen.


Toekie van Apeldoorn

de Kindercoaches


Toekie van Apeldoorn

Thema: Plek en Positie

Titel workshop:
Volwassenen Be-krachtigen, Kinderen Ont-lasten
– Een systemische kijk op Kind en Gezin –

Kinderen nodigen volwassenen uit om onverwerkte emoties, gemis en verlangens uit het systeem opnieuw onder ogen te zien en aan te gaan. Echter in welke mate zijn ouders zich hiervan bewust? Als volwassenen dat inzien hoe bevrijdend is het voor zowel ouder als kind als mijn en dijn op hun plek vallen? Andermans lasten zijn immers niet ‘oplosbaar’. Het is daarom van belang duidelijk te krijgen: ‘Wat is van de ouders? Wat zijn hun thema’s? Wat hebben zij op te pakken? Wat hebben zij los te laten?’ Essentiele vragen, vooral ook als er kinderen in het spel zijn. Niet genomen gevoelens komen gemakkelijk tussen ouder en kind in te staan.

Deze workshop is gericht op ervaren. Aan de hand van een opstellings-oefening word je je gewaar hoe een systemische kijk op het gezin, ouder en kind meer vrij maakt. We kijken dus zowel persoonlijk als professioneel.

Ook volwassenen zonder (eigen) kinderen zijn van harte welkom.


Nicole Smet


Nicole Smet

The Love Corporation

Thema: Relatie en Seksualiteit

Onderwerp: Vreedzaam Scheiden

Titel workshop:
Scheiden is het probleem niet

Een echtscheiding, zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn, gaat gepaard met een ongekende pijn. Het uit de weg gaan van die pijn maakt de scheiding problematisch, niet de scheiding zelf. In plaats van het toelaten van de pijn kiezen ex-partners soms voor het vasthouden aan verwijten of het in leven houden van een schuldvraag. Een vechtscheiding ligt dan op de loer.

In de workshop bespreken we de elementen die nodig zijn voor een goede scheiding en gaan we aan de slag met systemische oefeningen. Bijvoorbeeld: hoe is het om pijn vast te houden, in plaats van weg te duwen? Of, hoe kun je met liefde kijken naar de ex-partner? Of, hoe kan iemand verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar aandeel? Ook is er eventueel ruimte voor  een persoonlijk scheidingsvraagstuk of de inbreng van een intervisie-vraag rond de (acceptatie van een) scheiding van coaching-klanten.


Bina de Boer


Bina de Boer

Adoptie & Foster Coaching Nederland

Thema: Plek en Positie

Titel workshop:
De wortels in samengestelde gezinnen

Het leven in één of meerdere samengestelde gezinnen maakt dat kinderen vaak uitgenodigd worden om te bewegen met als gevolg dat zij hierdoor vaak hun plek van oorsprong uit het zicht verliezen. De effecten hiervan worden in alle levensfasen zichtbaar en beïnvloeden ons ´zijn´.

Bij samengestelde gezinnen krijg je te maken met thema´s als toebehoren, in- en uitsluiting, loyaliteit en verwarring. Bina nodigt jullie uit om je als coach verder te verdiepen in de wortels en de complexiteit van samengestelde gezinnen en de invloed hiervan op een individu, gezinnen en hun relaties.


Connie van der Arend en Ilma Trip

Praktijk voor systemisch werk via het lichaam


Connie van der Arend

Ilma Trip

Thema: Systemisch werk & Lichaamswerk

Titel workshop:
Het roepen van de ziel, systemisch werk via het lichaam

In het systemisch werk via het lichaam richten we ons op de aanwezigheid van de ziel in het lichaam. De ziel waarmee je verbonden met je essentie en ook verbonden met je systeem van herkomst en het grote veld.

Autonomie, plek innemen of plek aannemen kun je fysiek ervaren. In deze korte workshop zullen we naast een stukje theorie een aantal oefeningen doen over plek en autonomie waarbij de fysieke ervaring centraal staat.


Hans van den Berg


Hans van den Berg

De Verheldering

Thema: Plek en Positie

Onderwerp: De innerlijke houding

Titel workshop:
Wat gebeurt er in jou tijdens het begeleiden van een opstelling?

De workshop gaat over de plek die je inneemt tijdens het begeleiden van een opstelling. Hoe je de regie neemt, terwijl je dat niet doet. Over de overtuigingen, je intentie, je manieren van bewegen. Die hebben impact op anderen, dus ook op de opstelling, op het systeem, op de vraagsteller, op de representanten. Je bent belangrijk, maar niet al te opvallend.

Er komen ook plaatsen en manieren langs die je verleiden tot een plek innemen die de opstelling geen goed doet. Je wordt verleid. Fascinerend om te mogen ervaren. Een complex gebeuren dat we deze workshop wat gaan ontrafelen.


Anne Jan de Witte


Anne Jan de Witte

Breinkorf

Thema: Teams en Organisaties

Onderwerp: groepsdynamica

Titel workshop:
“Het zit hier in de muren…”

In deze workshop wil ik je meenemen in mijn praktijk. We werken met een opstellingen rond organisatiedynamiek, teamdynamiek en het individuele systeem van de teamcoach. We onderzoeken de mogelijkheid tot beweging die je kan maken als systemische teamcoach wanneer je goed naar de muren luistert…

Onderwerpen: Organisatiedynamiek, systemische interventies in teams en de plek van de teamcoach


Inge Knoope


Inge Knoope

School voor Samen

Thema: Verandering en Beweging

Titel lezing:
‘Verlangen naar een volwassen samenleving’
-Naar een cultuur van de communicatieve zelfsturing-

Het systemisch werk is wellicht niet langer uitsluitend een tool voor persoonlijke groei maar is ook behulpzaam voor processen van besturing en inrichting van de maatschappij. De mens is immers niet alleen een schepsel dat is voorgebracht door een systeem van herkomst maar is ook schepper van zijn leefomgeving.

Je kunt nadenken over de vraag hoe je maatschappelijke systemen creëert in overeenstemming met de systemische wetmatigheden? Kun je ook creëren vanuit het wetende veld? En zo ja, hoe gaat dat dan in z’n werk?