Als je deze pagina leest ben je uitgenodigd voor de inspiratiedag op ​zondag 15 ​en ​maandag 16 ​mei 2022.
Uitgenodigd als coach, of als vertegenwoordiger van één van de scholen, om jouw manier van systemisch werken te delen.

Arjan en Arianne

Het doel van de dag

Nieuw Perspectief
Corry Ammerlaan – Van Niekerk

Een dag van delen en van het grotere geheel.

 • Eén plek om elkaar te ontmoeten en de bewegingen te delen.
 • Ieder heeft een eigen manier om met systemisch werk naar de kern te om te gaan.
 • We zien vaak zo weinig van elkaar.
 • Hoe gaaf is het als we dit met elkaar kunnen delen, elkaar kunnen inspireren en met elkaar kunnen groeien?

Daarom creëren we deze dag.

De bijdrage van jou als expertise-coach en de balans van geven en nemen.

We hebben je uitgenodigd omdat je een specifiek vakgebied hebt ingenomen of een specifieke manier van werken hebt ontwikkeld.

Dit laten zien aan de deelnemers die komen op ​15 en 16 ​mei is van grote waarde.

Voor jou kan het ook heel waardevol zijn om de reacties van vakgenoten uit het veld te horen. De vragen die gesteld worden kunnen voor nieuwe inzichten zorgen.

Het bijwonen van workshops of lezingen van mede expertisisten zorgt voor een verrijking binnen je eigen werkveld.

Tevens is het een dag in het teken van nieuwe ontmoetingen en het begroeten van oude bekenden.

De bijdrage van jou als eigenaar en of vertegenwoordiger van jullie instituut. Zichtbaar zijn voor de zoekende en lerende mens.

 • Eén dag in het teken van systemisch werk,  inspiratie en groei.
 • Welke plek bewonen jullie? Waar ligt jullie kracht? Welke bewegingen hebben jullie gemaakt?
 • Wat heeft jouw instituut te bieden aan coaches met een behoefte aan verrijking en verdieping ?
 • Binnen twee van de thema’s kunnen jullie je zo eigen manier van werken laten zien en vooral ook ervaren.

Via dit pad kun je de aanwezigen laten kennismaken met de specifieke kracht en manier van werken die jullie eigen is en kun je ze op de hoogte brengen van het aanbod.

Hieronder vind je specifieke informatie over de dag zelf en over het voortraject.

Op de dag zelf

De ruimtes

Op Woudschoten hebben we 5 verschillende ruimtes die gebruikt worden voor de workshoprondes.

Deze ruimtes zijn geschikt om opstellingenwerk te laten zien. Opstellingen waarbij de deelnemers in een kring kunnen zitten met een midden ruimte voor de bewegingen van het veld. Ook is de mogelijkheid er om, met of zonder multi media, een lezing over een aan systemisch werken gerelateerd onderwerp te houden.

De stoelen zijn -corona veilig- allemaal op 1,5m afstand van elkaar geplaatst.

 • Congreszaal: Grootste ruimte met hoog plafond. Plaats voor 35 stoelen in een kring.
 • Zaal A7/A8: Een langwerpige ruimte in de nieuwste vleugel. Er is plaats voor 18 stoelen. De werkruimte is door de ruimte in de lengterichting.
 • Zaal 24: Grote zaal in de moderne vleugel. Plaats voor 15 stoelen in een kring.
 • Zaal 25: Kleinere zaal in de moderne vleugel. Plaats voor 14 stoelen in een kring.
 • Zaal 2: Klassieke ontmoetingsruimte ingericht in de stijl van de Amsterdamse School met een open haard. Plaats voor 10 stoelen in een kring.

In alle ruimtes is geluidsversterking en een draadloze microfoon beschikbaar.

De ruimtes hebben ook een beamer en scherm. Laat ons weten als je daar gebruik van wilt maken.

Bij heel mooi weer kun je er voor kiezen ook buitenactiviteiten te laten plaatsvinden. Het hele terrein staat tot onze beschikking, er zullen deze dag geen andere gasten aanwezig zijn.

De deelnemers

We richten de dag op mensen die ervaring hebben in systemisch werk en hiermee werken. Afgelopen editie hebben we gemerkt dat dit ook precies de mensen zijn die kwamen.
De deelnemers:

 • Hebben ervaring met systemisch werk en opstellingen
 • De meerderheid werkt zelfstandig als coach
 • De overgrote meerderheid is vrouw

Je hoeft in je workshop of lezing daarom de basis elementen van systemisch werk en opstellingen niet uit te leggen. Deze zullen bekend zijn bij de deelnemers.

De ontmoetingsplek

Deze centrale ruimte, de Foyer in de nieuwe vleugel, zal op de inspiratiedag dienen als ontvangstruimte. De deelnemers zullen hier dus meerdere malen zijn of voorbijlopen. In deze ruimte organiseren we ook ‘de ontmoetingsplek’, een plek waar je jouw eigen materiaal kunt laten zien en te koop aanbieden.

Als je dit wilt, zetten we een tafel voor je klaar om je materiaal te tonen aan bezoekers en te koop aan te bieden. Folders, opleidingsmateriaal, boeken etc.

Tijdens de workshoprondes worden de tafels door de vrijwilligers bemand, mocht er een enkele deelnemer op die momenten materiaal willen kopen. Dit maakt dat je zelf kunt kijken bij andere coaches die demonstraties geven.

Laat ons als coach weten of je graag een tafel wilt hebben.

Het voortraject

Wat we van je vragen voor de site:

1) Een stukje tekst over jou en het gekozen thema.
Dit kun je doen aan de hand van de volgende vragen:

 • Wie ben je & waar kom je vandaan?
 • Hoe ben je met systemisch werk in aanraking gekomen?
 • Wat zie jij als de kracht van systemisch werk?
 • Wat heb je met het thema waarover je je workshop gaat doen?

2) Een foto die we mogen gebruiken op de site

3) Een keuze: Geef je een workshop of een lezing?

4) Een titel voor de door jou te geven workshop of lezing

5) Een kort stukje over de door jou te geven workshop of lezing