Philippe Bailleur over Parts Work

We interviewde Philippe op 8 februari in Heeze over Parts Work – het opstellen en werken met delen. Hij gebruikt dit omdat hij merkte dat hij in zijn werk steeds minder geneigd was om letterlijk op te stellen. Letterlijk in de betekenis van Vader, Moeder, enzoverder. Hij stelt veel liever interne dynamieken op, interne delen. Daarmee heb je meer vrijheid om te werken.

Dit is het interview, eronder kun je de uitgewerkte tekst lezen. De Masterclass vind je hier.

00:01 Arjan:
Voetstap in t Veld, masterclasses en ik zit hier met Philippe Bailleur. En we gaan het hebben over jouw masterclass over Parts Work. Wat gaan we doen met Parts Work?

00:11 Philippe:
De reden dat ik voor Parts Work verkies is eerst daarom dat k in mijn eigen werk op en ben beginnen merken dat k veel minder geneigd was om letterlijk op te staan. Dus letterlijk. Dat betekent dat je bijvoorbeeld vader, moeder op staat, enzovoort enzoverder. Dus de personages die dan in uw intakegesprek aan bod komen, maar dat k meer en meer, ik zal het vooral gemak even interne dynamieken ben ik in opstaan, dus interne delen. Het leuke is dat je daardoor in plaats van dat dat daar.

00:43 Philippe:
Daardoor stel je bijna thema’s op. Thema’s en je komt vanzelf bij de archetypes en ik vind dat eem fijner manier van werken. Dat is één, het tweede stuk. Ik denk dat het interessant is om als opsteller te zien hoe de context uw en interne dynamiek vormt. En als de context verandert, verandert daar niet per se de interne dynamiek. Want heb je zelf echt een keer vat op? Dus dat samenspel tussen context en interne dynamiek, daar wil ik zelf ook meer aandacht aan vestigen in mijn in mijn werk.

01:19 Arjan:
Ik denk dat veel mensen het kennen als het werken met delen. Is er een set delen of zie je er meedere? Zijn het archetypes? Wat van delen onderscheidt je of is het breder?

01:28 Philippe:
Wat er heel interessant is in het werken met delen is het: het zet een andere nieuwsgierigheid aan en bijvoorbeeld wat dat k Waar dat de komende tijd graag zou willen door geraken is in opstellingen werk hebben we de neiging om te praten over rust, parentificatie, triangulatie enzovoort enzoverder. Het. Dat zijn interessante termen en tegelijkertijd stopt het onderzoek door de term. Dus ik. Ik heb zoiets van als t gaat over parentificatie, dan gaat het over een deel ja, of een combinatie van delen die iets doen in een bepaalde context.

02:01 Philippe:
Dus ik ben nieuwsgierig naar wat er dan precies gebeurt in plaats van het label parentificatie d’rop te plakken. Dus dat is het. Onderzoeken en begrijpen van de interne dynamiek van iemands en hoe dat ie dat, hoe dat die dan ontstaat en vaak als een coping, als een antwoord op een bepaalde situatie. Dat dat opent een… Ja,iIk zou bijna een dieper dimensie durven noemen. Ja, maar ook een dimensie waar hij zeker naar koop is mee geweest met toe waar dat je soms ook wel gewoon stil van wordt.

02:38 Philippe:
Er stil van wordt. In de intelligentie van onze psyche. Ik bedoel als je soms ziet welke antwoorden mensen vinden op bepaalde situaties. Zeker als je dan dieper gaat onderzoeken, dan heb ik zoiets van o, hoe ingenieus. En dat gaat wat mij betreft voorbij dat label. Of het nu triangulatie, parentificatie, identificatie, we denken aan allemaal. Mmm, ik heb zoiets van goh, ik wil achter dat label gaan zoeken. Ja.

03:09 Arjan:
Wat ik ken, vooral vanuit vanuit trauma, is dat er dan een gekwetst deel is wat dan weg wil blijven, maar dat ook delen zijn die zorgen dat dat deel niet geraakt wordt. En als het wel geraakt wordt dan komt er een ander deel dat zorgt dat. Kijk je daar op zo’n manier naar of bedoel je dat.

03:23 Philippe:
Wij je hebt? Er zijn verschillende strekkingen, dus waar hij nu naar verwijst is het werk van rigged zu Schwartz met zijn in een familie dynamics of iets in die aard in een family systems therapist. Dus hij praat over managers en managers zijn die zijn eigenlijk delen die kwetsbaarheid beschermen. Ja in voorzeil ook noemen ze ook wel eens primaire en primaire delen uh coping zijn gaan ismes. Dat zijn vaak dingen die we heel goed kunnen omdat we die altijd doen en waar dat we ons mee identificeren. Daarachter zit een uh uh, kwetsbare, gekwetste of kwetsbare delen of getraumatiseerde delen naargelang de incidenten die ze hebben doen ontstaan.

04:04 Philippe:
Dan noemt hij examens of verstoten delen en dan heeft hij nog, en dat vind ik interessant, heeft hij fire fittest en fire fighters zijn dieren die binnenkomen als de als de manager uh uitgeput raakt. Ja hè, denk ik. Ik denk dan vaak in parachute en reserve parachute. Als de manager uitgeput geraakt aankomt en dan komt er een tweede categorie zijn die fire fit is en dan heb het vaak over self niet te lezen uh verslavingen uh tot zelfs uh zelfdoding. Uhm uh omdat bijvoorbeeld uh de pijn te groot is als je denkt aan aan het bekende nummer van Johnny Cash What dat oorspronkelijk niet van Johnny Cash is, maar zowat Heart I Hurt, maar hijzelf dus.

04:41 Philippe:
Ik ik. Ik doe mezelf fysiek pijn om een emotionele pijn niet te voelen. Dat zijn acties. Ja, ja, maar ook daar weer uh is de kunst om voorbij het het label te kijken naar ja, de ingenieuze tijd van van van dat hoe dat mensen uh overleven zou je wel kunnen zeggen ja ja.

05:00 Arjan:
Ja hij heeft dan maak je wel wat, wat wat breder kijken vaak dan systemisch werk. Dan doen we dit omdat het en het ligt ernaast. En heel veel coaches hebben dat ook geleerd. En toch is het een een soort van extra perspectief. Hu? Want dat loslaten van die labels, wat, wat, wat, wat, wat geeft dat of waarom is dat fijn om dat te doen?

05:17 Philippe:
B het het van zodra dat je da’s net zelfde met een label als ADHD hè? Of weet con nog maar uh. Dus van zodra een label gebruikt uh denk ik dat we geneigd zijn om om uh te stoppen met voorbij dat label te kijken naar uh wat zit daar nu achter? Hoe werkt dat precies? Want heb de uhm van zodra dat je de de de patronen die daarachter zitten wat wat beter kunt zien uh ontrafelen begrijpen. Kan je d’r ook mee gaan werken kan je zo.

05:49 Philippe:
Ik zou bijna willen zeggen jouw interventie daar ook beter gaan op afstemmen.

05:52 Arjan:
Mmm heb je meer vrijheid eigenlijk om te werken? Maar ja dat is.

05:55 Philippe:
Ja want als ge nu ik pak nu efkes en ik niemand hetzelfde voorbeeld omdat dat een term is die die die vrij bekend is hè. Neem nu parentificatie, daar zijn zoveel variaties in mogelijk dat ik denk van och zo zonde om dat allemaal in één woord samen te ballen.

06:10 Arjan:
Kees kijken en ook eens wat vertellen over verschillende variaties van parentificatie. Wat ben je tegengekomen wat verloren zou gaan als je alleen het label opplakt?

06:17 Philippe:
Bij het het uhm wat wat dat je wat dat je vaak ziet is dat een een uh een primair deel? Uhm een primair deel. Moet. Erkenning krijgen of moet zich erkend voelen in zijn opdracht om het individu te beschermen. Euh, pas dan is het vaak geneigd om te ontspannen in zijn opdracht. Dus dat betekent dus dat je uh in in t werken uh uh da da.

06:51 Philippe:
Dat is bij volgende ook zo. Dat is bij uh in feite ook zo. Dus dus op t moment dat het uh primaire deel ziet dat je begrijpt waarom het doet wat het doet en hoe hij of zij het doet. Mm hu. Dan pas is er erkenning en daar komt voor mij heel dicht bij trauma werk. Uh uh. Ik merk ook dat dat bij bij slachtoffers van trauma uhm de erkenning voor wat hen is overkomen en bewust ermee gedeald hebben of of last van gehad hebben. Dat die erkenning een belangrijke voorwaarde is om om uh om die ontspanning te krijgen.

07:22 Philippe:
Om ruimte te maken voor de klas. Kwetsbare delen dus. Het. Het gas. Het. Het gaat zelfs bijna niet om het begrijpen. Het gaat hem om het correct kunnen erkennen van wat het wat het primaire deel allemaal doet, om, om en om een persoon uh overeind te houden.

07:36 Arjan:
Dus als je het ziet, dan kun je zien ook dit is zo en zo is het en dan heb je eigenlijk al ruimte gekregen.

07:40 Philippe:
Ja.

07:41 Arjan:
Dat ken ik uit mijn eigen praktijk ook trouwens. Als je werkt aan het spreekangst, als je. De eerste vraag is wat doe je eigenlijk als je die hebt? Dan kun je gaan kijken Waarom is het zo belangrijk dat heel veel mensen die de eerste zijn? Als je dan helder krijgen van dit doe ik, die zeggen vaak af en t is al een stuk rustiger geworden omdat je dan soort van vormen heeft.

07:58 Philippe:
Ja.

07:59 Arjan:
Die zijn net een parentificatie en dan is het een soort van label. Uh, het is een soort van wisseling tussen ouders en kinderen. Uhu. Wat van vormen wisselingen zie je wel eens?

08:08 Philippe:
Maar ik had Wanneer was t? Uh. Maandag begeleidde ik een een uh een opstelling in de context van organisatie. Uhu. Uhm en en dat vind k fascinerende aan aan weg me opstellingen op dat moment uh werd duidelijk dat één een patroon in die organisatie was dat uh uh de leidinggevende uh ik ga die vooral maken en uhm uh uh vaak niet gecoverd werd door de leidinggevende van de leidinggevende in plus één. Dus wat dat we Paul met zagen was dat heel veel leidinggevenden eigenlijk in de kou stonden.

08:39 Philippe:
Dus alsof dat alsof dat ge als ge als ge leidinggevende zijt in die organisatie, dat ge dan uzelf moet kunnen beraden. Ja, en dat was een stukje, een een patronen, die organisatie wat er zo leuk was om te zien die organisatie en leuk is misschien wel verkeerde woord is daar. Medewerker Bo t moment dat k de leiding gevende van de leiding gevende achter D’rachter zette dan zei de medewerker nu dat k zie dat er voor jou gezorgd wordt, hoef ik niet meer voor jou te zorgen. Ah. En net daardoor kon kon uhm en kon een aantal uh dingen ook los komen in dat team als voorbeeld.

09:13 Philippe:
En dat zijn dingen dat ik denk van eerst en vooral wat dat ge daar ziet is Bo. Die medewerker die zorg zijn leidinggevenden zal dat patroon al kennen van eerder ja, maar het t. Het blijft uh patronen trekken patroon aan. Het blijft ook spelen in in uh in in de in de volwassen wereld uh tussen tussen medewerkers, leiding geven in organisaties. En ik denk dat we dat we uhm ja dat heel helpend is om dat soort dat soort dynamieken en patronen uh zichtbaar te kunnen maken. Zoiets.

09:42 Arjan:
En in je medewerkers snap ik de plek van leidinggevende van ik ga wel voor jou zorgen zoals een kind dat soms doet van ouders be ik.

09:49 Philippe:
Ik ben niet geneigd uh be ben niet geneigd om om dat de plek innemen te noemen uh maar gewoon van kijk ik uh ik uh omdat k omdat ik merk dat getal zo lastig heb en dat er niemand is dat voor u zorgt, ga k ik mij een beetje rustiger houden. Ja ik zou dus dus neem ik aan de plek van de leidinggevende in. Ik ben geneigd om te zeggen ja niet echt maar, maar ge houdt wel een deel van van uw creativiteit of emoties of whatever, maar houdt ge vast omdat ge uw leidinggevende niet tot last wilt zijn? Is dat dan? Is dat dan op de plek innemen?

10:21 Philippe:
Goh, ik ben geneigd om te denken van niet. Uh, maar je doet wel iets dat ervoor zorgt dat er een aantal dingen niet kunnen stromen. Na tien.

10:29 Arjan:
Ja, dat, daar zat ik aan te denken op dat moment. Dan stroomt creativiteit niet. Misschien wordt ook geen energie vastgezet of zo.

10:34 Philippe:
Dus vooral dacht ja vo d En de reden waarom dat k die nuancering maak die ik nu maak is zo van uh ik ik voel wat soms ook het het het vingertje d’rbij nabij komen van uh ge zijt aan t zorgen voor uw ouders of voor aan t vo zorg uw leidinggevende D Ik denk van ja, t is toch ook heel logisch dat mensen zorgen voor elkaar.

10:52 Arjan:
Ja ja, maar da’s een beetje van ahadith is aan de hand en dan maak je tijd, klein dan naar.

10:56 Philippe:
Volwassenen en laat dat maar maar aan. Dat zie ik vaak. Uh, daar zeg ik ook vaak ja, medewerkers. Net zoals kinderen trouwens. En we mogen medewerkers niet één op één vergelijken met kinderen natuurlijk, maar met dat wat dat uh medewerkers doen is die die die functioneren op de. Ik noem dat de somatische grens van de leiding geven. Dus als de leidinggevenden niet met conflict omgaan, mmm ja dan dan dan. Dan houdt men conflicten uit en vergaderruimte omdat anders de leidinggevende door de mand zou kunnen vallen bijvoorbeeld. Ja dus dat zijn dat zijn dynamieken die die niet handig veel organisaties zijn.

11:28 Arjan:
Als een leidinggevende onvrij is, dan zijn de medewerkers ook onvrij.

11:31 Philippe:
Wat uh maar als een als een leidinggevende bepaalde emoties niet kan con tenen, uh ja dan dan. Dan houden medewerkers die een stukje in. Ja ja.

11:43 Arjan:
Ik zit dan te denken wat er dan daarna gebeurt. Is dat dan worden de dingen niet gezegd waarschijnlijk en dat stapelt of wat wat zou. Waarom zou je dat op moeten lossen.

11:50 Philippe:
Met de de de de reden van die opstelling? Dus het was een opstelling. Het was in t kader van een dag rond trauma en organisaties en. Wat dat in eerste instantie heel leuk vindt in in uh of heel boeiend vind in in het werk rond dat thema is dat uhm daar waar het het meest pijn doet zit vaak de hefboom niet om het te helen. Uhm, dus in dit geval was het een disfunctioneel team. Mm hu. Uhm. En in no time werd duidelijk dat als de leiding gevende van de leidinggevende van dat team er dus de één plus één uh als die wat dichterbij zou komen.

12:25 Philippe:
Ja. Dat er veel meer mogelijk werd voor die leidinggevende zelf, dat dat dat dat hij zich iets meer gesteund zou voelen om met dat team te werken. Dus wat dat dan zo duidelijk werd is dat het de ontlading die nodig was in dat team hem de de. De hefboom om dat laten gebeuren zat niet in dat team, maar in de relatie tussen leidinggevende en leidinggevende van leidinggevenden. Dus ik, ik uhm en daar ben ik zo blij aan. Het aan het uh systemisch werken uh dat je soms op sporen komt waar dat je puur denkend analytisch denken het gewoon niet bijkomt.

12:57 Philippe:
En en dat is wel vaak zo.

12:59 Arjan:
Je zou interventies doen in dat team.

13:00 Philippe:
Ja, ja, ja, ja, ja en en en dat is t punt, want daar ging het ook over. D’r is al zoveel met dat team gewerkt. Ja en en dan? Dan heb ik zoiets van ja maar ja. Als er al zoveel met dat team gewerkt is, dan W. Dan. Dan krijgt dat team eerst en vooral een behoorlijk negatief label. Ja, ja. Nu de reden waarom dat dat team zat waar het zat lag niet aan dat één en twee. De hefboom om dat team terug gezond te krijgen zat ook niet in dat team. Maar dat team had wel het label van een ambetant team te zijn. En dat zonde?

13:27 Arjan:
Ja, moeilijk, moeilijk. Plus als iemand in het team komt, dan word je waarschijnlijk ook meegezogen.

13:31 Philippe:
No way in Noorwegen, want daar da. Dat bleek ook uit de opstelling, dus ik had drie categorieën opgezet. Uh uh. Dus de één één van de representanten was de nieuwe medewerkers en de nieuwe werken stond ook in no time tussen de de, de, de happy medewerkers en de lastige medewerkers. En die voelt ook meteen van ja, d’r wordt hier aan alle kanten aan mij getrokken. Ja dus die die worden, die worden in dat spanningsveld getrokken hé. Trouwens, wat er interessant was de de de representant van de nieuwe midden voor de NI, voor de sorry voor de blije medewerkers dus. De Meers waar het geen gedoe meer was, was die zei op haar moment zelf van het is wel handig voor mij dat er altijd gedoe is met u, dat scheelt.

14:08 Philippe:
Dat geeft mij vrije ruimte dus. Ah, dan komen we terug bij zowel tussen mensen maar ook intra psychisch. Als ge alleen maar een stuk kijkt en niet naar de choreografie tussen stukken aan dan dan mis je gewoon niet.

14:22 Arjan:
Ja, het koor en grafische stukken.

14:24 Philippe:
Ja.

14:24 Arjan:
Die zijn dat zijn die die en plus én die hoger management moest dichterbij komen. Wat voor vorm heeft dat dan? Moet die zich daarmee mee bemoeien of is het gewoon aanwezigheid van nabijheid?

14:36 Philippe:
Dus wat dat wat dat je vaak ziet daarnet is da. Dat zou je wel kennen vanuit jouw uh uh eigen background. Maar uhm van zodra dat ge als leidinggevende uh disciplinair wil of moet gaan optreden na moet ge zorgen dat de lijn achter u ja achter u staat. Ja zo niet hebt geen no time. Ja maar ja dat was niet besproken met met de D met de manager of dat wordt niet besproken maar met mij. Char we kunnen u niet hoor bewegen de de dus moment dat ge disciplinaire het optreden moet de gij zorgen organisatie uh uh op één lijn staat.

15:06 Arjan:
Moet je kunnen leunen, moet je dat wel.

15:08 Philippe:
Zijn en en medewerkers voelen dat ook van jij probeert nu i Je probeert niet je tanden te tonen aan mij, uh om mij zogezegd terug hè. Maar ik voel dat ge een huis wordt niet gemaakt heb. Medewerkers voelen d’r.

15:20 Arjan:
Ja een al status of zo.

15:22 Philippe:
Ja nee dan dan. Uh, daar kunt ge maar één keer zeggen hij als dan. Maar als ge dan niet ageert en iets van ja witte en moet gewoon nog is lawaai maken. Maar ik mag gewoon verder mijn goesting doen. Ja.

15:34 Arjan:
Dus het is vooral nabijheid afstemmen en zorgen dat daar dat de manager de lager manager weet van als er iets is dan kan ik op hem steunen. Of luid ja, waar? Oké. Wat is het verschil tussen dat patchwork en voice day lock? Want Voice da in lock zit bij Carl Jung. Komt dat vandaan?

15:50 Philippe:
Ja.

15:50 Arjan:
En uhm parts werk meer bij Schwartz?

15:54 Philippe:
Richard Schwartz ja.

15:55 Arjan:
Uh, is er een verschil?

15:56 Philippe:
Goh uhm. Want het zit ook bij uhm uh Franz Rupert uh wat dat k wat Dat k interessant vind aan die verschillende stromingen is dat ze vaak uh uit dezelfde vaatje stappen, waaronder bijvoorbeeld jungiaans uh en dan vaak niet naar elkaar verwijzen vind k altijd funny. Uh goed uh nu d’r zijn wel wat verschillen uh. Dus bijvoorbeeld de uh de labels die gebruikt er in JFZ zijn hè. De labels waren ook net over, hadden manager exil en fuif writers uh d binnen binnen boys en ook worden er andere labels gebruikt.

16:31 Philippe:
Da’s één één verschil. Tweede verschil is voice daar duidelijk werk met stoelen met stoelen dus dat betekent dat je uh uh in de ruimte andere plekken inneemt. Dat doet uh JVC niet. Hum uh die die uh dat dat dan is iets meer Erik Sony aan t zou je kunnen zeggen dan. Uh vraagt hij om met een bepaald beeld te spreken en zij nodigt de cliënt uit om met een deel te spreken of de de de begeleider doet dat. Uhu. Of je vraagt aan de cliënt om vanuit de middenpositie te praten met een deel ja, dus de dus wat dat er wat uh voor sommige cliënten ik vreemd is, is zo op andere stoelen gaan zitten.

17:12 Philippe:
Is is is voor sommige cliënten vreemd heb en ergens moet dat niet. Of ja dat doen ze dan niet. Wat dat er ook anders is in uh in volkstaal. Ook zijn er uh als je t klassiek hanteert zijn er geen interacties tussen delen. Oké, dus je laat geen delen met elkaar communiceren terwijl in uh je vis laat je delen waar naar elkaar communiceren en dan kom je via hier kom je iets dichter bij opstellingen waarbij dat je wel interactie tussen delen uh laat gebeuren. Uhm de d dus het het uh ik zou bijna durven zeggen de collega hv wordt iets sneller zichtbaar via opstellingen ja of via bijvoorbeeld events.

17:50 Arjan:
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat ja is dat trouwens ook uh communiceren, delen met met elkaar ja of ja ja ja. Dus dat is eigenlijk logischer om die communicatie ook te laten ontstaan en gebeuren.

17:59 Philippe:
Dus t kan perfect zijn dat een deel uh iets probeert te doen daar niet succesvol in is. Dat ik een ander deel binnenspringen zegt van O, dit hebt ge toch maar weer verprutst hé. Dus de stenen communiceren met elkaar. Het. Het gebeurt ook soms dat uh dat uh een het ene deel het andere deel uh wegduwt. In die zin het is nog niet zo’n oude uh tekenfilm van Pixar. Hoe heette hij ook alweer? Uh inside out. Ja vond ik, vond k heel.

18:25 Arjan:
Fijn en die was heel goed.

18:27 Philippe:
Heel fijn dat ze dat gemaakt hebben.

18:28 Arjan:
Dan hadden ze boosheid, verdriet, uh plezier.

18:33 Philippe:
Ja, dat waarschijnlijk de klassieke vijf denk ik.

18:34 Arjan:
Ja ja en uh aan de stuur tafel zitten.

18:38 Philippe:
Ja, ik vond dat knap, want dat is het. Ik ga toch efkes. Nee, er is een quote ik meegenomen had omdat ik toen dat k m las. Eerst en vooral omdat een is van één van mijn uh uhm ja k zal t maar uh en inspiratiebronnen waar zit m hier komt van criteria beitsen. T is een koord van 1900 zeventig. Hum. Uhm, maar hij is dat voor mij nog altijd. Uhm. De ways of thinking if hoofd by uh PVA gitarist in Ortho ondersteunt de family as the system, maar je komt er bij op white in understanding the individual as a system. Dus veel bier.

19:09 Philippe:
Fundamental shag within the home territory of psychologie. Ja, hoe mooi is dat is een.

19:14 Arjan:
Mens is eigenlijk een systeem.

19:15 Philippe:
Maar weet dat dat in de in in bepaalde uh psychologische strekkingen. Het idee om een individu te zien dat bestaat uit verschillende sub delen. Dat dat nog niet door iedereen omarmd is, nee.

19:28 Arjan:
Het is wel grappig, want waar ik aan denk als je denkt aan klassieke psychologie psychologie. Wat heel duidelijk wordt is bij schizofrenie hoe vast mensen meerdere persoonlijkheid zijn. Zijn dat dan de delen die spreken of zij dat niet zo kunnen zeggen?

19:39 Philippe:
Maar uhm en dat uhm wat dat? Normaal gezien is er uh een verbinding tussen de verschillende delen. Dus de delen zijn bewust van elkaar. Ja, wanneer je praat over schizofrenie of of extreme uh dissociatieve stoornissen. Dat betekent dat uh die delen niet weten van elkaar. En uh ik heb nog nooit meegemaakt en dat dat ik werk, da’s ook nog mijn doelgroep niet. Maar voor een een therapeut of een psychiater moet dat bevreemdend zijn. Want je werkt als je vandaag werkt met een cliënt en je werkt met deel A.

20:10 Philippe:
Ja, als die persoon volgende week opnieuw op visite komt en die komt met deel B, dan heeft ie een andere problematiek. Ja en die weet echt geen weet van deel A. Ja dus. Dus d’r zijn blijkbaar heel weinig uh therapeuten. Uh uhm uh psychiaters, psychologen, whatever die het volhouden met zo iemand te werken. Want k bedoel stel dat iemand vijf delen heeft, ja dan werk je met één individu, maar eigenlijk werk je met vijf individuen en d’r is geen interactie tussen die vijf da dat daar volgens mij bordje net niet gek als als uh als begeleider dan.

20:43 Philippe:
Ja.

20:43 Arjan:
T is bijna alsof je psyche uit elkaar is gevallen ja. Overigens waar ik t wel van ken is uh uhm meestal ook bij sommige mensen lukt het niet om ze te begeleiden en ik heb wel eens gezien dat er dan een soort van uh ja trauma of beschermings deel voor staat en dat is dan begeleiding. En iemand probeert dan bijvoorbeeld die begeleiding goed te doen want ze of hij moet het goed doen. En dan merk ik inderdaad ook dat interventies die ik doe geen effect hebben omdat t beschermen deel heeft. Eigenlijk loopt ie iemand weg en zegt dit kon ik goed.

21:10 Philippe:
En wel, maar dan. En wat de de reden waarom dat k op paar maand terug dieper ben gegaan in in delen. Uhm is net vanuit mijn trauma werk. Uhm. Het gekke is uhm het is pas door op pad met merken van tsja ik zit op dat spoor, hoe komt nu elke dag ik op dat spoor zit? Uh je herinnert jou misschien nog uhm dat k uh in een eerdere uh gesprek dat wij samen hadden het had over uhm in in uhm als de trauma knop vast zit. Mm hu. Is er een uh volledige identificatie of bij jezelf?

21:44 Philippe:
Ik ben slachtoffer, jij bent dader of wij zijn slachtoffer, jij bent dader. Dan zou je kunnen zeggen als dit systeem nog volledig vast in primaire delen. Mmm. Uhm, zolang dat dit primaire deel niet ontspannen kan je niet werken ja. Dus als ik mij integraal zie als slachtoffer en jou volledig zie als dader en jou daarop volledig induwt, dan kan ik niet beginnen werken. Dus d’r moet ergens iets uh smelten. Ja uhm dat terug beweeglijkheid op komen dan pas kan. Er gaat ruimte open voor helix werk.

22:17 Philippe:
Uhm dus ik ben op zoek naar waar. Wat heb je dan te doen?

22:20 Arjan:
Ja en da’s veilig.

22:22 Philippe:
En en en veiligheid uh erkenning geven aan aan de de aard ken ik geen van de primaire dingen. Dus ik mij. Ik merk meer en meer dat het het het kijken door die delen bril mij ook heel erg had in mijn in mijn trauma werk met groepen.

22:35 Arjan:
Ja, het zou inderdaad ik. Ik ken dat van behandeling van alcoholisme bijvoorbeeld ook seksueel misbruik. Dat het eerste wat iemand eigenlijk moet zeggen is ik ben een alcoholist. En dat dat heel moeilijk is. En ook en dan blijf je dus vastzitten aan de primaire delen, totdat je kunt toegeven van hé, maar dit is er inderdaad. En dan, dan kun je dat stukje loslaten en dan komt er beweging.

22:53 Philippe:
Maar bedoel je dan? Want uh terwijl dat het zegt voel ik mij leven, dit doen. Ik ben een deel in mij is alcoholist.

23:00 Arjan:
Dat zou nog beter zijn.

23:02 Philippe:
Een deel in mij is alcoholist, een deel in mij. Ja en dan komen we uit bij t werk van Gabor, Matty uh die die op zich geniaal is. Een deel in mij is alcoholist omdat als ik mezelf niet verdoofd doe het te veel doet het te veel pijn. Ja dus voel ik verschil?

23:15 Arjan:
Ja en s ze deden echt van ik moet zeggen ik ben slachtoffer, ik ben een alcoholist en dit is de. Nou inderdaad is een betere.

23:22 Philippe:
Want je voelt het. Ik bedoel, terwijl hij t vertaalt voel je als ik zou zeggen ik ben alcoholist, wat dat k niet ben, maar ik dan dan dan. Dat activeert meteen weerstand. Ja, als ik zeg van een deel van mij in diene mens alcoholist, nou dan voel je dat er heel veel ruimte daarrond ontstaat om om uh om te gaan bewegen, alleen nog die die. Nu ja, die nuancering maakt een groot verschil heb ik.

23:43 Arjan:
De andere delen kunnen dan zeggen ja dat is waar en dan krijg je weer die samenwerking in je interne systeem.

23:48 Philippe:
Ja ja, want als je neem nu maar bij verslaving, als je begrijpt waarom dat iemand drinkt. Uhu. Uhm. Herman. En dan valt het oordeel weg. Ja. Dan valt het oordeel weg. Integendeel. Dan word je uh. Je hoort dan zacht. Mmm. Uh. Omdat je ja bedoelt. Uhm. Als ge ook ziet en dat is eigenlijk is al bijna misdadig als je ziet dat bijvoor bepaalde mensen uh bepaalde drugs uhm activeren bepaalde hormonen die die bijvoorbeeld een gevoel van eenzaamheid wegnemen?

24:25 Philippe:
Ja ja. Dus iemand die zich eenzaam voelt, niet omarmd geraakt, maar dan plots via drugs dat gevoel wel omarmt en heeft. Één. Hoe, Hoe, hoe? Hoe misdadig is het om zo’n drugs te designen? En, zou je kunnen zeggen, die is dan vooral maar dan ja, dan snap je in wat voor een endless loop zoiemand zit. Want als drugsgebruiker raak ik nog meer in de eenzaamheid. Nog meer nood naar dus dus. Dus er ontstaat zoveel meer mildheid als je de de dynamiek die daar achter zit.

25:00 Philippe:
Ja begrijpt zou je bijna kunnen zeggen.

25:01 Arjan:
Bijna een een deel van mij is drugsgebruiker om dat eenzaamheid en dan is drugs weer een oplossing voor dat probleem.

25:09 Philippe:
Ja, omdat er omdat er een deel in mij uhm zoveel keren om hulp geroepen heeft en er is nooit niemand gekomen dat zoveel pijn dat k iets nodig heb om om om met die pijn te kunnen dienen. Dus dat heeft een heel andere relatie met uh met dingen die we anders als die we anders problematiseren.

25:25 Arjan:
Ja ik weet bij alcohol dat het vaak oude boodschappen en kritische boodschappen zijn die dan stoppen. En als iemand dan nuchter weer wakker wordt dan zijn ze weer terug. Ja, die delen, die lijken me ook een soort van gemodelleerd op de ouders of of. Ah ja, boehoe, hoe werkt dat?

25:40 Philippe:
Be wat dat ge ziet. Ik ga mij ooit. Ik heb ooit een uh, ik heb ooit een uhm een leidinggevende, 111 manager gecoacht. Uhm. En ik vond. Ik was eerst nog heel blij dat hij mij vroeg om gecoacht worden, want ik had gewerkt met een manager, een team en hij was één van de managers en ik vond hem sorry voor hoe dat ik dat nu gaat zeggen, maar ik vond het een een suffe man, suffe, een suffe man. Ik had zoiets van die man miste energie drive. Hij zat erbij, maar dat was het zo ongeveer. En op één of ander manier moet ik toch ergens connectie met daar hebben kunnen maken, waardoor hij uiteindelijk mij belde om ik, ik, ik, ik wil je de real gecoacht worden.

26:20 Philippe:
En ik herinner mij toen in die periode had ik uh uhm de de Walt Disney strategie die een API bekend is door de de, de dromer, de realist en de uh interne criticus leren kennen, dat zijn delen. Ja eigenlijk. En wat dat wat, dat is een aap. Dus als het als als je begint te dromen. Dat zie je trouwens ook veel relaties als je begint te dromen. Als dan meteen de criticus d’rop springt, dan is t klaar. Ja hè, dat woord ook in relaties. Dat de ene de ene partner zegt van.

26:57 Philippe:
Ik hoor dan Piep. Ha, ik ook.

26:59 Arjan:
Ow die is uh. Oei, heel even kijken.

27:03 Philippe:
Of ik weet waar ik ben. Ja.

27:10 Arjan:
Ook maar even opnieuw starten.

27:20 Arjan:
Misschien wel omdat ie dat doet, maar.

27:22 Philippe:
Ja, misschien net.

27:23 Arjan:
Weer aan.

27:23 Philippe:
Misschien heb ik iets gezegd dat hij begrijpt.

27:27 Arjan:
Dat ie stopt. Ja ja, moet ik de voice dinges eruit?

27:29 Philippe:
Het is dat dat heb, die relaties ook dat dat de ene partner zegt van zo hadden we niet is en dat de andere partner ja zegt dat gaat toch niet lukken of bla bla bla en dan is t klaar, dan stopt het creatieve proces ook. Dus wat dat, wat, dat je wat, dat wat dat dat wel dient strategie over gaat is dat je de de de dromer eerst vooruit laat dromen zodat daar echt heel uh tastbaar wordt. Mmm dan ga je over naar fase van de realist hè. Dus de de realist maakt dan een stappenplan. Nee, ge kunt geen stap plan maken als ge geen droom hebt. En dan komt de en dan pas komt de interne criticus zeggen van ja, maar pas op.

28:01 Philippe:
Ja en dan, tja, dan polijst ge uw droom tot op een punt dat hij realiseerbaar wordt. Dus door die cyclus te doorlopen wordt iemand eigenlijk ondernemend, zou je kunnen zeggen. En wat er interessant was bij die M. Bij die man. Want dat was ook zijn vraag van ja, ik, ik ja, ik kom niet in beweging door dat suffe. Dat was dus het thema ik kom niet in beweging. Maar wat bleek? Het ei. Hij was nog maar met één vinger tip in dromen en er was onmiddellijk een interne criticus.

28:29 Arjan:
Ja, en als je niet in de juiste volgorde.

28:31 Philippe:
De man meteen. En toen ging ik met hem in gesprek van How comes en dan kwam in no time uit bij bij een vader die bij het minste dat hij deed uh hem afwees of of dan ja maar op wat trekt dat nu weer? Enzovoort, enzovoort dus. Dus die interne criticus is een interactie, dus dat is een je. Je slikt op dat moment, je slikt een bepaald moment de stem van jouw vader in dit geval in. En het interessante is de interne constructie is vaak nog strenger. En ook daar is het interessant. Want waarom nog strenger?

29:03 Philippe:
A Omdat ge dan zeker zijt dat garni vanbuiten op je kop gaat krijgen dus. Dus de interne stem is nog strenger.

29:10 Arjan:
Ze kent gezegd strenger voor zichzelf dan maar.

29:12 Philippe:
En twee d het interne deel. En dan heb ik zoiets van hoe geniaal. Het interne deel modelleert voortdurend strengheid. Dus alle alle mogelijke signalen van strengheid pikt dat deel op, waardoor het ongelooflijk slim wordt. Maar als ge dan begrip. Maar om u te beschermen. Volg je dus dat patroon is dat van al hetgeen dat kan leren over afwijzing haar kleren. Maar dat betekent dat zo iemand in no time zo’n deelt ik in notime aan een blik van iemand Oei, die persoon gaat mij kunnen afwijzen.

29:45 Philippe:
Dus de de verfijndheid van de strategie van zo’n deel is is. Hij is gewoon is gewoon geniaal.

29:54 Arjan:
Het is bijna een elpee wat ze hebben over brillen, dus omdat je zo’n kritisch deel hebt, heb je eigenlijk een bril wat al de kritiek ziet en ook zich eigen maakt eigenlijk.

30:03 Philippe:
Ja, en dus heel verfijnd. Ja, heel verfijnd. Leert, leert uh leert waarnemen. Want want een een intern deel uh die d’r is om mee te beschermen is natuurlijk een hyper deel. Ja dat dat is in overdrive. Dus als ge daar dan zelf geen bewustzijn op ontwikkelt of geen vat op krijgt dan dan gaat dat heel hard. Een hyper ja en best gekke is zo’n deel uh reist altijd met jou mee, leest alles wat je leest, leest daar ook mee met jou. Ja maar ja, dat een deel die in in voice daar ook vaak uh vaak terugkomt is the inner critic.

30:34 Philippe:
De ene kritiek, alles wat je leest als t gaat over zelfhulp leest zo’n deel mee. Lust je dan een bepaalde zelfhulp methode wilt toepassen en je doet dat het allemaal niet goed, toch niet goed. En dan zegt jou in een kritiek zie de wou ja dan heb de weer een boek gelezen Dino gaan dan weer niks van bakt dus dat is ja ja bijzonder uitputtend.

30:53 Arjan:
Ik heb een keer iemand gehad inderdaad spreekangst die was uh ik. Ik mag er niet zijn. Letterlijk als overtuiging uh en uh ja, die was nou zo in zo’n workshop waar je dan jezelf welkom heet. En ja, ik ben een goed mens en ik mag er zijn enzo. En ze zei ook van ja dat kwam bij mij binnen en t was gelijk nee dat dat klopt iets en meteen verworpen en uh mooie workshop en niks geholpen en dat is dan weer zo’n deel, kun je eigenlijk ook een ander deel.

31:15 Philippe:
Maar t is dat het uhm da’s zo mooi om dat wat hij je nu vertelt waar niet? Waarom? Omdat de interventie hier rekening houdt met de interne choreografie, met de reden van een Deelder is. K bedoel als die persoon uh zou beginnen geloven. Wat dat daar dan ingeduwd wordt. Dan is vanaf dat moment het kwetsbare deel niet meer beschermd. Ja. Dus punt is het i t m t t t uh. Er moet eerst iets gebeuren met dat gekwetste deel.

31:48 Philippe:
Uhm, zodanig dat dat al die andere delen die dan zorgen die magiërs efkes terug dat die zien van uhm oké, uh. Hij als mens weet ondertussen hoe hij voor de gekwetste deel moet zorgen. Ja, we mogen we morgen op vakantie, want dat ziet u ook in opstellingen dan. Op t moment dat een bepaald deel niet meer nodig is las ik soms. Ja. Kino schreef Ja uhm heb ik heb. Ik heb liefst een kabel verbinding dus het kan soms via wifi of via zo van die speciale bakjes die dongles en zo.

32:20 Philippe:
Ik heb wat. Geef mijn kabel alsjeblieft. Dat was een dikke knoop zo ja.

32:25 Arjan:
En dan ga ik kijken en dat is de eerste keer met deze kamers. Ik hebbe voice uh dingen uitzetten. Misschien denkt ie toch iets herkennen ofzo.

32:32 Philippe:
En zo zou hij ook op symbolen kunnen werken en op op. Ok dat.

32:35 Arjan:
Staat niet in de handleidingen hadden.

32:36 Philippe:
En misschien is dat is m dan leren he. Ja, misschien is dat aan t leren.

32:41 . Speaker: 3:
Hij protesteert tegen dingen uit gaan.

32:44 Arjan:
Ja, of het kan zijn dat wel opname een limiet aan zit, maar dat kan ik me niet voorstellen. Ja ja.

32:49 Philippe:
Nee. Wat ik nog wou toevoegen is dat je dat je vaak ook ziet en da’s ook zo mooi in opstelling als een bepaald deo die een bepaalde functie heeft merkt van oké, je hebt of je hebt gezien wat er moest gezien worden, je hebt onder ogen gezien wat er moest. Dan zie je ook een deel euh, weggaan. Ja dus hang ik ik, ik ga weg. Ik blijf wel beschikbaar. M Maar ik ga. Ik ga efkes aan de kant zitten. Dus die uh die dynamieken leren zien. Uh ja ja dat dat kreeg van mij een een ander niveau van van uh van in eerste instantie nieuwsgierigheid ja naar wat er aan de andere kant gebeurt.

33:29 Philippe:
En ik denk dat dat dat ik denk dat nieuwsgierigheid een kern kern houding is in in in intervallen doen.

33:36 Arjan:
Bij mij kwam ook de vraag op als je nou een en een deel hebt wat je zou willen stimuleren of zou willen, uh sterker maken, misschien een creatief deel of zo. Kun je daar ook dingen mee doen met uh uh patchwork?

33:48 Philippe:
Maar als je een creatief deel uh bijvoorbeeld uhm uh zoals je nu vraagt heb maar maak ik als hypothese op als wat dat je nu vertelt dat dat een creatieve creatief deel geen primair deel is maar een verstoten deel?

34:02 Arjan:
Dat zou kunnen ja.

34:03 Philippe:
Dus achter me stond een deel is uh, dan is dat een deel die geleerd heeft dat ja, als ik onderwijs ga, dan krijg ik op mijn kop bijvoorbeeld hè, dat ook. Oké, dan zit daar waarschijnlijk een gekwetst deel onder. Uhu. Uh. Zolang dat jij als volwassen man in dit geval niet iets doet met dat ge quatsch deel, is t gewoon veiligst dat dat creatieve deel rustig op de bank blijft zitten. En heb je opnieuw opnieuw die die choreografie?

34:30 Arjan:
Ja ja. Zoals je in de choreografie eigenlijk niet vrij bent om er braaf deel in te zetten, dan zal daar heel waarschijnlijk een.

34:36 Philippe:
Kwetsuur vallen, want dat zie je ook. En dan kom ik opnieuw bij opstellingen. Uh als je een uh. Als je nu met een heel simpele structuur opstelling waarbij dat je een hindernis opstelt. Mm hu. Een hindernis bij een opstelling die leidt naar een een closer wordt een hindernis, een hulpbron. Ja, een hindernis is ook een hulpbron.

34:54 Arjan:
Maakt die specifiek? Wat denk je wel?

34:55 Philippe:
Een hindernis een hindernis is, is een bescherming. Uhu. A i I don’t, want I don’t want you too good hair, want dan zou de opnieuw schade kunnen oplopen. Dus d t t. Het probleem is dat je dus, en dat is t punt op moment dat je de functie van een hindernis ziet, verandert er iets. Ja, exact. En op moment dat je de hindernis kan honoreren voor het harde werk. Dan. Dank je. Het kan de hindernis ook. Aha. Dank je wel dat ge ziet hoe hard dat k ik voor u aan t werken ben in plaats van de hindernis te he te tnt gewijs te.

35:30 Philippe:
Daar werk niet da, dan werk je ja dan werk je tegen een patroon die zo ingenieurs goed voor u aan t zorgen is. Dat gaat niet werken.

35:40 Arjan:
Dus je moet het eerst zien van wat het.

35:41 Philippe:
Is.

35:42 Arjan:
Ja, erkennen dat het er is. En uh ja, danken bij wijze van ja uh de masterclass Gaan we gij ons meenemen in dat patchwork? Wat ga je behandelen? Wat ga je doen met ons? Wat gaan we leren?

35:54 Philippe:
B Ik ben er nog niet helemaal uit. Uh, want uh ik ben iemand die die dingen laat rijpen tot heel kort voordat het track start hè. Uh maar uh wat dat k uh wat dat k wil doen is ik ik uh ik ga zowiezo. Uhm. Sowieso ga k wat theorie voorzien omdat dat gewoon belangrijk is. Ja en dan denk ik dat k vooral ga uh werkvormen, werkvormen, werkvormen. Zodanig daar dat de mensen die komen ook wat wat kunnen oefenen, wat gaan oefenen, wat kunnen we kunnen spelen? Dat ze zoiets hè van ah ja ja, maar dat k heel graag zou willen doen.

36:24 Philippe:
Uh. Maar ik ben er nog niet zo helemaal uit hoe dan precies. Maar waar ik mee het aan spelen ben is dat k. Uhm, stel dat we zouden aan tafel opstelling werken staan dan k geneigd ben om interne delen en externe delen uh om die ofwel een andere kleur te geven of d’r een andere vorm zodanig dat je voortdurend de twee werelden ziet, de binnenwereld en de buitenwereld iets in mij zegt. Dat dat heel helpend is om voortdurend dat onderscheid te zien.

36:52 Arjan:
Is zoiets van wanneer het familiesysteem of ruiter het interne systeem ja.

36:56 Philippe:
Ja, ja of daar, want dat dat vind ik op zich ook belangrijk in dit werk. Uh, hoe goed dat het geleerd hebt van die leraren. Uh, alsjeblieft, breng het verder. Ja dus blijf niet trouw aan uw leraren. Uh dus ik vind dat wij ook in het in het opstellingen werk moeten wij kijken van wat Wat is the next? What is the next thing? Wat is de volgende generatie? Wat is er mogelijk? Mmm ja. In plaats van heel dogmatisch te blijven met opstellingen, denk ik dat we moeten kijken van hoe kunnen we het verrijken hè? Ja ja. Dus laten we dan uh dus wil ik ook mensen wat dingen meegeven uh, zodat ze zelf verder kunnen experimenteren.

37:33 Arjan:
Dat het vooral. De schaal van je. Met name ik organisatie coach van je gaat het vrijwel zowel voor personen als voor organisaties doen of ga je allebei de termen sprak.

37:42 Philippe:
Het het uh. Het interessante is uh als ge werk met dieren dat ge met beiden kunt werken. Ja, want die zou perfect ook naar een team kunnen kijken vanuit delen. Ja kan je ook perfect doen. Want je zou kunnen zeggen in het team uhm bijvoorbeeld maar dat. Dit is een simpel voorbeeld. Maar als je als je uh uh uh de kritische stem. Mm hu? Is een stem die van wezenlijk belang is voor het goed functioneren van een systeem. Dus dat betekent als je de medewerker die kritisch is uh uh laat gaan, dan gaat er inhoudelijk iemand anders daar in klikken.

38:13 Philippe:
Waarom? Omdat ge die da’s dat deel heb je nodig. Ja, om om gezond te kunnen functioneren als team. Dus in die zin kan je evengoed naar een tien kijken vanuit die logica. Ja.

38:24 Arjan:
Zijn dat een beetje de goede van de Bono.

38:26 Philippe:
Of niet bijvoorbeeld? Ja, maar ja, het punt is als ge als ge daar ns begint naar te kijken en de goede van die Bono is zo vrolijk. Dan zijn er nog modellen daar denkt ah, dat zijn mogelijke delen. Mmm ja en we zullen meer. Ja dus de kunst is de. Het is goed hoor om een categorie te hebben en de kunst is om voorbij die categorie te denken. Ja.

38:44 Arjan:
Ja, exact. Dus t is een leeuw om te zien. Ja, je moet eigenlijk.

38:47 Philippe:
Want da’s gaat over. Uh, ik ben terug heel intensief met dieren bezig vanuit mijn trauma werk. Uh uhm ja nee n Yanina Fisher bijvoorbeeld, die heeft vijf categorieën hè, met fiets, fiets en Frans. Die hebben we altijd en er nog twee. Dus het is wel handig. Uh het uhm m. Bepaalde categorieën zijn wel handig, maar blijven alsjeblieft niet in in in uh in vastlopen.

39:09 Arjan:
Nee, zei ik, meer dan een richtingaanwijzer van kijk in die richting, amai. Uhm. Zou mijn vraag een beetje op, want wat nou misschien deze nog? Uhm. Als samenvatting als je als jazz coach werkt, waarom is het? Wat voegt het toe als je dat kunt werken en delen? Wat mis je als je alleen systemisch coach bent? Je doet het niet.

39:32 Philippe:
Maar ik het het het woord. En t is er nu al een paar keer gevallen. Uhm, als je kijkt, als je verander, werk doet als coach of therapeut, als whatever, dan is belangrijk om bewuster aan het feit dat dit werk gaat over patronen, patronen uhu. Uh patronen betekent. Dan kom je bij core grafiek. Dus dat betekent als je kijkt naar iemand en je ziet nooit en je het samenspel tussen delen niet, ja, dan mist ge de essentie om te kunnen interveniëren. Dus je hebt.

40:05 Philippe:
Je hebt te snappen hoe een systeem zichzelf doet. Uhm dus t het PID weet ik niet. Ik blijf bij haar iets ethisch. Dit is hoe dat je te kijken hebt als als professional. Uh d Ik zit daar ook in mijn in mijn werk met organisaties. Uhm ik zie veel uhm uh uh coaches die in een organisatie wel het één perspectief zien, bijvoorbeeld de mens. Maar als je organisatie alleen vanuit het perspectief de mens bekijkt, waar ga je aan zoveel andere facetten voorbij? Ik denk van ja vanuit in perspectief heb je nu wel een oplossing, maar dat dat dat klopt niet met t feit dat dat ook business wat echt moet kloppen.

40:41 Philippe:
Uh, dat dat ook technisch moet kloppen, dat dat ook sustainable moet zijn. Dus je hebt te kijken naar meerdere perspectieven tegelijkertijd voor je kunt interveniëren. Ja. Mooi.

40:54 Arjan:
Wat een mooie masterclass wonen. Dank wel.

40:55 Philippe:
Ik kijk er naar uit. Dank je wel.

40:59 Arjan:
Mis ik nog vragen? Hebben we ongeveer een half uur opgenomen.

41:04 . Speaker: 3:
Ja, dat is mooi ja. Ze is heel helder, heel uhm uhm heel heel open. Laat je heel makkelijk bij. Ja, t is. Een moeilijk. Uhm. Zijn er dingen die hij nog wil bespreken? Ik heb gelukkig geen vragen in m’n leven van m’n lijf, merk ik.

41:24 Philippe:
Nee.

41:25 Arjan:
Het hoeft ook niet he. Ik merkte dat het ging over acne, dus dat stond denk ik.

41:29 Philippe:
Nee, nee, nee.

41:32 . Speaker: 3:
Combineert Pars Birk ook systemisch werk of is dat een combinatie die jij aangeeft? Of hoe.

41:40 Philippe:
Waar? Als ge dat vraagt dan uh op pad met uh. Als ik uhm het werk van Frans Rupert ben beginnen volgen had ik op pad. Net zoiets van waarom verwijst die man niet naar Vooys daar ook? Mm hu? Uh, want dat k bedoel we zijn modaal hè. Dat zijn drie delen. Ja, en in die drie categorieën worden dat delen zijn dus dat delen werk. Vervolgens is hij beginnen weg bewegen van van het klassieke opstellen opstellen en is hij meer en meer beginnen praten over er is een ei, resonantie en dat soort dingen. Uh, voor mij is zijn werk delen werk.

42:14 Philippe:
En als ge denkt want dat is dat is op zich interessant. Uh, als ge kijkt naar het sjamanisme, de de, de, de moeder strekking van alles wat, dat therapie en psychologie enzovoort enzoverder is uh een soort niveau. Wat is dat dan? Een deel die vast in de tijd te gaan terughalen? Zo een deel dat vast in de tijd terug gaan halen is nu een deel dat vastzit in de tijd de klok terug aan zetten. Het derde deel toorn. Want dat is het punt ten deel een zeker geen kwestie of het enig wachtende tijd blijft disfunctioneren, alsof het nog daar en daar, uh, daar en dan zit.

42:50 Philippe:
Dus als een deel geheeld geraakt, uh begint het terug te ontwikkelen. Dit is ook het Luc. Het leuke we delen werk dat een deel dat drie jaar drie jaar oud is. Het moment dat het terug mag meedoen en terug kan ontspannen. Dat dat die om eens ongelooflijk snel uh uh begint te leren terug. Da o da op zich is, is fascinerend.

43:10 Arjan:
Zal even vragen of soort van vond ik hem. Dan moet je iemand die of dat zou kunnen vragen.

43:15 Philippe:
Dat je doen doe dit doe. Ja, ze gaan sowieso knippen en ik weet dat plakwerk en van ja.

43:20 Arjan:
Nou het is wel uh he ik wou iets uh eind v dat half uur doe ik gewoon als één stuk haha. Ik heb eerste man losse stukjes maar dan mensen zien ze ook niet en mensen. Ik merk dat veel mensen het ook gewoon aanzetten luisteren enzo. Uhm maar ja dan gewoon een los stukje. Dat knip ik of knip Maxime, dat hangt nog ergens. En uhm de vraag was inderdaad uh, is er nou een parallel tussen systemisch werk en voice dialogue of werken met delen of staan die los van elkaar?

43:44 Philippe:
Ja uh voor mij is er uh uh zeker 111 uh uh een verband uh d. De eerste keer dat k uh patchwork ben tegengekomen in in uh is in het uh het eerste boek over organisatieopstellingen. Uh staat er een voorbeeld? Uhm uh t staat er dus een een uh dat boek is is geschreven. De verschillende auteurs dus een stukje in een woord van uh geschreven door Matthias, waarbij van qubits is er een stukje in de d’r zit één hoofdstuk in over delen werk ik uh. Ik heb toen in die periode zelf ook een artikel geschreven over werken met dieren.

44:15 Philippe:
Ik heb er ooit al eens een een workshop gedaan. Uh daar rond dat thema uhm. Dus daar had ik al zoiets aan. Aha, d’r zijn dus nog opstellers uit de eerste generatie die zo kijken. Dan hebben we het werk van Franz Ruppert die met zijn gekwetste delen overlevings deel en het gezonde deel Uh, maar dat zijn opnieuw labels hè, die werk met drie categorieën waarin dan bepaalde delen komen. Uhm, dus die is zo beginnen opstellen. Uhu is dan daarop door beginnen ontwikkelen en praat minder en minder over opstellingen en en representanten, maar over resonantie delen enzovoort enzoverder.

44:50 Philippe:
Voor mij is datzelfde uh maar dus dus hij werk met delen. Ja en uh ik denk uhm trauma werk uh uhm. Veel trauma werk. Dat zien we nu ook. Komt eigenlijk al terug vanuit het sjamanisme. Uhm, bijvoorbeeld uhm het het terughalen van een verloren deel he. Soulvolle kriebels. En dan is het het het terughalen van een afgesplitst deel. Een term die die Franz Rupert gebruikt. Het terughalen van een gekwetste deel die vast in de tijd.

45:22 Philippe:
Dus wat is trauma? Werk is een deel die nog denkt te zitten in de situatie van toen. Ja ja, duidelijk maken als dat zo is. Maar het is niet altijd zo iets over. Ja, je kan relaxen en dan pas kan dat deel terug connecteren met hier en nu, want daar gaat allemaal werk over.

45:42 Arjan:
Is dat dan dat kind gedrag wat je soms bij sommige mensen ziet?

45:45 Philippe:
Maar en die hebben we terug, het kind gedrag, uh die dus opnieuw kunt ge draagt niet de oplossing die die de de de persoon aan die leeftijd heeft gevonden. Ja, en op dat moment ingenieus.

45:58 Arjan:
Was ja soort van kind dat gedrag had. Dat is heel ingenieus. Maar voort. Ja ja ja ja.

46:02 Philippe:
Ja ja, ja en dan? Wat dat ge dan ziet, is dat een deel die die terug mag beginnen hè, Die een freest kan dan terug beginnen groeien. Uhu. En uh wordt dus matuur d’r door het feit dat het niet meer uh vastgevroren is in uh in de tijd ja dus dat begint dan terug de de klomp begint te draaien en te gaan van zo een deel. Uhm en daar ja. Het is gewoon fascinerend. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe dat dat dan uh functioneert. Ja ja.

46:29 Arjan:
Mooi. Dank je wel.

46:31 Philippe:
Mmm.

46:34 . Speaker: 3:
Ik moet denken aan een sjamanistische hoek en dan over de kamer van de honden dat je inderdaad in de kamer van de honden ga kijken. Wie is gewond en daar het gesprek mee. Ja uh vraag die Eve ook of wie zegt dat het uh voor de in en criticus die doet er alles aan om maar die leest ook overal mee en uhu die verrijkt zichzelf, het gekwetste deel. Als je die term in dit geval gebruikt, die zit een soort van vast in het moment.

47:02 Philippe:
Ja, die dus. Dus wat dat uh uh. Richard Schwartz noemt dat exo wild en ecstasy, die zitten eigenlijk in de kast ja.

47:09 . Speaker: 3:
Dus die die bij de informatie langskomt.

47:12 Philippe:
Uh da. Goh uh k. Ik ga daar niet af nee op antwoorden want die zijn natuurlijk uh die registreren ook van alles alleen kunnen ze het niet uitleven want er spring altijd iemand voor. Ja ja maar natuurlijk en k denk dan bijvoorbeeld aan uh uhm uhm. Ik ga. Ik ga dan nog voor mezelf verder en vertaal ik. Ik drink niet zoveel alcohol, maar als ik het wel doe, uh dan dan. Dan word ik vaak uh heel emotioneel.

47:43 Philippe:
Dus wat er gebeurt is als je alcohol drinkt dan uh die primaire delen uh raken een beetje uh best snel trouwens met race en dan dan zien die examens of die kwetsuren, dan hebben die wat kans om zich dan toch efkes te laten zien. Dus dat betekent dat die niet die die zijn niet dood, maar die hebben zoiets van ja weet je maar pas dat de primaire delen wa wa uh ont uh uh ontdooien of ontspannen tenminste. Ja dan dan uh dan van uh die moet wel ja die ben ik wel ja dus die willen wel en die willen het echt wel zien. Want dat is t punt ook hè, die de de die kwetsen delen die gaan op een andere manier.

48:18 Philippe:
Vanuit de onderstroom zou je kunnen zeggen wel proberen aan een trekken te komen. Wat dat wat, dat gewaxt in relaties, dat een gekwetst deel op zoek gaat naar een partner die die dan toch zou kunnen zorgen voor. Voor dat gekwetste of dus in die zin is t in relaties. Maar dan komen we terug bij Jung, hè. Ja, da’s in relaties dus die die. Die hexagons zijn heel interessant om om relaties te. Sommige relaties te snappen zeker. Zeker ongezonde relaties. Ja ja.

48:46 Arjan:
Ja, ik ga dat gaan. Even vragen is al leuk over alcohol. Uhm, als mensen wel ns drinken dan zie je ze veranderen en dan ja ze t idee dat er een soort van ander deel naar voren springt. Wat gebeurt daar als je daaraan raakt?

48:59 Philippe:
Misschien moet het dat eens testen hè? Maar ik ik wat. Ik vermoed dat dan de de de de schil, de bescherming schil van primaire delen. Ah, je zou bijna kunnen denken van ja, alleen die delen drinken en de rest niet hè. Maar dat weet ik niet. Uh, moeten we ns onderzoeken misschien, Maar dus niet die primaire schil die uiteindelijk wel energie kost. Ja, want die bedoel uh moet iets onderdrukken hè. Ah ja, enfin, die primaire dieren moeten niet onderdrukken hè. Dus die die, die ontspannen dan of die zijn, die worden almaar minder alert. En dan komen komen andere stukken verstoten delen in eerste instantie mogelijks ook examens.

49:33 Philippe:
Ja die die die geven wel een kans om uh om zich te laten zien. Uhu, da’s dat ook bij die mensen hoort zeggen van ik was mezelf niet. Nee, nee, je was niet jouw vertrouwde stukken.

49:43 Arjan:
Ja, dat zijn de primaire stukken.

49:44 Philippe:
Die stukken zijn ook jezelf. Alleen slaagt ge d’r in in normale omstandigheden in om uh om die achter het gordijn te houden.

49:52 Arjan:
Met gans werk bijv. Of bijvoorbeeld ademhalings werk komen er ook andere delen te voorschijn. Is dat hetzelfde effect?

49:57 Philippe:
Ja ja. Ja ja. Hij is zo mooi ik ik heb uh en dat nog altijd ben uhm mijn uh master heb ik van jantje hypnose gedaan bij en Linden dus wat dat eigenlijk vraagt. Dus eerst en vooral rond hypnose is er is er vooral veel gedoe ontstaan hè, dus je kan eigenlijk iemand niet hypnotiseren die dat niet wil. Nee uhm. En in zo is deze hypnose is die mensen die zo op op podia en zo werken die hebben in no time door die die en die ja die ga k met die gaat werken, want die die toonen dat ze niet moeten zichtbaar zijn en dat willen we dan dus wat dat ge eigenlijk doet en dat doet ge in in uhm jfs ook.

50:36 Philippe:
Dus gevraagd eigenlijk aan die bewuste, dat zijn dan voornamelijk de primaire dieren. Ga ik efkes uh d’r m van maken nu van krijgen wij efkes all round alsjeblieft. Ja, om achter het gordijn uit te werken. Dus je je vraagt contractering gewijs. Je vraagt goedkeuring aan de primaire delen. Mmm, mag ik efkes? En die primaire delen geven u die ruimte als hypnotherapeut? Uhm, totdat zij zien van eeuwen wa wa wa wa. Wat dat ge nu doet is niet oké en dat gaat terug dicht. Ja dus. Dus i d voor die die illusie van met hypnose kunt ge iemand wa veranderen in rondspringen.

51:11 Philippe:
Een pony ja da.

51:14 Arjan:
Ja, heel beperkt en ijdel.

51:17 Philippe:
Ja, wat en en en en zonder zonde voor voor hypnose, want dat is een ongelooflijk mooie. Ik vind dat een heel mooie discipline. Ja.

51:27 Arjan:
Ik heb trouwens hetzelfde ook wel eens gehoord bij drugs en dan vooral MDMA en ik zie je dat dan ook. Euh, iemand veranderd en ook de haai is een dag en daarna blijft het nog een aantal dagen dat er reststoffen zijn. Ja en dan uh is dat ook een soort van benevelen en waardoor de andere stukken bovenkomen?

51:43 Philippe:
Ik ben uh uh uh ik kan alleen maar praten horen zeggen ja en ik had.

51:47 Arjan:
Nog maar t vermoeden.

51:48 Philippe:
Ja maar het is wel zo en heb ik daarnet verteld uh uh bepaalde drugs uh uh k heb m zorgen horen bepaalde wat is t endorfines of weet ge nog allemaal? Uh ja waaraan mensen die gekwetst zijn wel waar op zoek zijn. Dus in die zin uh. Wordt ook duidelijk waarom het zo verslavend is.

52:07 Arjan:
Ja, is dat vervulling van een verlangen? Voel ik dat snel? Ja ja.

52:10 Philippe:
Oké, ja, dank je wel. Mooi, Dank je wel.

52:13 . Speaker: 3:
Kun je op die manier ook naar maatschappijen landen waar de generaties dan twee keer per jaar. Op die manier kun je.

52:19 Philippe:
In het Het uh het basisboek van uhm Internet Family Systems beschrijft. Uh Ruud T. Swart ook. Als ge kijkt naar de uhm de hoe dan een een wordt. Het Amerikaanse systeem is opgebouwd. Het werd systeem. Uhm uhm verwelkomt bepaalde delen en verstoord bepaalde delen. Dus de de dat. Cultuur. Is programmeren het op vlak van welke dieren wenselijk zijn en welke dieren verstoten zijn. Dus dat betekent dat dat bepaalde uhm bewegingen uh cultureel veel moeilijker zijn dan anderen.

52:54 Philippe:
Uh ja k.

52:55 Arjan:
Kan me voorstellen ja ja.

52:57 . Speaker: 3:
Twee Vraag Ik weet niet of ze relevant zijn of niet, maar ze kwamen langs. Franz Robert die werken met dat resonantie. Maar daarin verandert een reis door een land of omdat hij verandert ook iets van het ene in hem. Hm.

53:09 Philippe:
Ja.

53:10 . Speaker: 3:
Uhm. Ik neem aan dat dat bij mij dan niet zo er komt dat ene deel een hengst en dan 111 veranderd kan wel.

53:21 Philippe:
Oh jawel hoor. Uhm dus. Dus als ge met primaire delen werkt, uhm dan? Uh. Dus het. Dus als je een primair dier ontmoet dan ontmoet je t in hyper hyper modus.

53:33 . Speaker: 3:
Ja.

53:34 Philippe:
Hyper, alert, uh hyper zorgend, hyper saboterende weet ik ook nog allemaal. Uh op t moment dat dat deel ontspant uh kan het ook gebeuren. T Kan gebeuren dat dat heel zegt van goh, ik mag op vakantie gaan, ik ben weer nodig. Maar vaak ziet dat deel een een uh blijft er een een veel functioneler manier over van dat deel om jou te helpen als als individu. Uhm en en merkt dat deel aan me wacht. Ik kan ook op die en die manier werken of of ik kan jou op die en die manier helpen. Dus het dus t gebeurt wel degelijk dat dat zo’n uhm uh deel dan plots ziet van ah.

54:08 Philippe:
Maar het hoefde niet op die manier. Het mocht ook zo. Oh, maar ik word er bijna blijer van als ik het vanaf nu zo mag doen.

54:14 Arjan:
Da’s een leuke.

54:16 Philippe:
Tijd, want het is niet zo het het einde van het einde. Van Deelen werk is niet dat al uw delen op vakantie gaan. Het einde van één één. Maar ja, het het einde van deel werk is dat die delen dat er dat dat je als as vanuit een een, een, een, een uh alerte een werp positie uh keuze hebt. Op waken delen heb ik nu wel of niet nodig en dat je uh wel en dat die delen inspringen wanneer ze die ook maar dat wanneer dat je die nodig hebt in plaats van dat die delen jou leiden. Dus de dus de verandert opnieuw iets in in d in de choreografie.

54:48 . Speaker: 3:
Ja, en die had t in t begin natuurlijk even over van uh losse delen die niet tot elkaar komen niet? Uhu. En dat is wel fijn. Zowel wat ik om elkaar communiceer. Uhu. Werken daar ook iets over?

54:59 Philippe:
Maar wat dat k wat dat uh de da als t ging over communiceren? Uhm wat daar bezien in in voice deel. Ook wordt er in de in de De eerste generatie ga ik maar efkes zeggen, want daar zijn ook een aantal mensen mee. Dat experimenteren natuurlijk, maar wordt er geen interactie tussen delen opgezet of dat is n niet, dat doet men eerder niet. Terwijl bij JFS uhm stimuleert men met communicatie tussen delen. Ah ja, maar dat zijn. Ja, daar en daar. En zijn die strekkingen dan verschillend?

55:30 Philippe:
Hm, ja.

55:31 Arjan:
Ik zal wel die andere vragen over dat verander naar rollen van hyper naar vakanties van he. Ja uhm. Wat mij heel erg fascineerde jou pt is uh als je opstellingen werk gewend bent dan zet je iemand neer als op personen in. Je blijft zo en frans erop wat zij op gegeven moment van het zeggen hier representanten maar resonant en hu. En als je dan met werken trouwen dan merk je ook vaak dat er een soort van ontwikkeling of verandering in zit. Als je nou werkt met delen, waar staat dat dan ook zo’n verandering of zijn dele vast?

55:55 Philippe:
Ja ja, het. Het is eerst en vooral gelinkt aan wat er net zei. Een hindernis. Uh, maar da’s een construct hè. Een hindernis kan een hulpbron worden. Uh, of een hindernis die eigenlijk al een hulpbron is. En heb je nog niet door dat een hulpbron is he. Dus daar begin ik al mee. Dus doordat de functie uh van een van een primair deel duidelijk wordt uh en doordat je daar de achterliggende kwetsuur omarmt uh, kan dat deel ontspannen. Dus dat betekent dat er eerste verschuiving is dat dat dat een deel van een hyper hyper alert zijn ook kan ontspannen, maar van vanuit die ontspanning ook aanzien van.

56:28 Philippe:
Ah, maar nu dat nu dat jij zelf zorgt voor de WA steel uh kan ik op die en die manier ook van betekenis zijn? Want ik heb gedurende mijn periode van heel hard werk wel een aantal dingen geleerd. Ja, maar dan op een veel uh uhm ondersteunende manier uh en en volwassenen maar niet zouden kunnen zeggen ja.

56:44 Arjan:
Als het van hyper alert naar functioneel zijn ja ja.

56:46 Philippe:
Ja ja dus. Dus wa hé wat dat ik daarnet nog zei o uh d. Het is niet zo dat einde van van werken met dieren betekent dat alle dieren op vakantie gaan, dus al die delen blijven alleen verandert. Dus de interne sturing verandert in plaats van het feit dat delen jou leiden. Uh zet jij delen inhalen maar je mag lang da do de klus die je hebt. Ja ja.

57:08 Arjan:
Ik denk dat alle delen op vakantie zijn, dat het heel erg zen of meditatief.

57:11 Philippe:
Bij je is. Ja, misschien is dat dan verlichting, maar ook daar uh want wat dat k waar dat k zelf maar dat is meer in mijn organisatie werk iets waar dat k de mensen die ik opleid toe prikkel is hoe beter dat gij uw interne choreografie kent. Uhu. Uhm. Moment dat jij in een systeem binnenstapt en in een vergaderzaal binnenstapt of in een organisatie binnenstapt. Als je op zo’n moment de verschuiving in jezelf van delen voelt, dan lees jij de context. Ja, begrijp waar ik bedoel.

57:42 Philippe:
Dus als ik een deel heb die gevoelig is voor afwijzing als voorbeeld en uhm ik komen er nog een jasje binnen en dat deel wordt onrustig, dan leer ik waarschijnlijk iets over dat systeem. Dus. Hoe bewuster je wordt van hoe delen in jou bewegen, dat is antropologie hè. Hoe, hoe, hoe beter dat je jouw eigen delen kent. Ja, hoe makkelijker dat ge systemen kunt lezen op basis van wat dat ge in uzelf voelt gebeuren.

58:06 Arjan:
Wat heb je bij Reis al het moment dat je t vliegtuig uitstapt en een ander land binnenloopt?

58:09 Philippe:
Ja, ja ja ja ja ja ja. Dat ge dat ge in sommige plekken ontspant en in sommige plekken meteen. Dus u delen, die gaan met die, die zijn voortdurend aan t werk. Ja, en alleen energie dus bewustzijn van die beweging in uzelf is volgens mij ik zou bijna durven zeggen waarschijnlijk is dat een heel belangrijk aspect van fenomenologisch luisteren. Ja.

58:29 Arjan:
Ja, ja, want dan weet je iets over systemen, culturen en je ja en jouw reactie op die cultuur. Ja, ja, ja.

58:34 Philippe:
Oh ja, mooi. Voilà. Dank je wel.