Margriet Wentink

Margriet Wentink

Interakt Tiel

Thema: Trauma

Titel: Werken met vroegkinderlijk trauma

Vroegkinderlijk trauma is een verzamelnaam voor vele soorten trauma’s, die mensen in een heel vroege levensfase hebben opgelopen. Daarbij kan het gaan om prenataal, perinataal en postnataal trauma. Van oudsher vallen daar verwaarlozing, mishandeling en misbruik onder.

Die termen zetten ons echter op een verkeerd been omdat ze al gauw het beeld oproepen van ernstig ontwrichte gezinnen waar geweld de boventoon voerde. Veel mensen die wel op latere leeftijd de gevolgen van vroegkinderlijk trauma ervaren, komen echter helemaal niet uit dergelijke gezinnen.

In deze interactieve lezing gaan we daarom in op:

  • Wat is vroegkinderlijk trauma en in welke verschijningsvormen doet het zich voor?
  • Wat zijn de moeilijkheden in het herkennen en erkennen ervan, zowel door de coach als door de persoon zelf?
  • Wat zijn de gevolgen voor het latere leven, die volwassenen ondervinden van onverwerkt vroegkinderlijk trauma?
  • Welke verschijnselen ontmoet je in je coachpraktijk, in de trainings- en
    opstellingsgroepen die mogelijk terug te voeren zijn op vroegkinderlijk trauma?
  • Met welke innerlijke dynamieken hebben volwassenen die vroegkinderlijk trauma hebben ervaren te kampen en welke externe dynamieken, vloeien daaruit voort?
  • Welke invloed heeft het op de coachings – en therapeutische relatie?
  • Hoe kun je werken met vroeg trauma, dat vaak heeft plaatsgevonden in de prenatale levensfase?

In deze workshop zal aan de hand van een presentatie, waarin o.a. videobeelden zijn opgenomen, stilgestaan worden bij bovenstaande vragen. Daarnaast worden er korte resonantieoefeningen door het programma geweven, die de inhoud van de presentatie illustreren, deelnemers laten ervaren waarom resonantiewerk bij uitstek geschikt is voor preverbaal trauma en bewust maken van eigen patronen.

Interview met Magriet

Hieronder een recent interview met Margriet over het thema ‘vroegkinderlijk trauma’ dat ze komende Inspiratiedag gaat behandelen.

Over Margriet Wentink

Margriet (1963) leidt sinds 1996 Interakt, een centrum voor meergenerationele psychotraumatologie. Sinds 2005 werkt zij nauw samen met de Duitse psychotherapeut Franz Ruppert, wiens werk zij introduceerde in het Nederlands taalgebied. Samen met haar partner Wim Wassink vertaalde zij zijn werk in het Nederlands.

Margriet specialiseerde zich in het werken met resonantieprocessen (IoPT), die bij uitstek geschikt blijken om de vroege vaak pre-verbaal, door vroeg kinderlijk trauma ontstane patronen in een mens aan het licht te brengen. Haar inhoudelijke en didactische expertise is vormgegeven in een intensief opleidingsprogramma, genaamd Breek de Stilte, voor coaches, therapeuten, leraren en (para)medici om te werken met trauma.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Margriet ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 23 april 2023 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen