Inspiratiedag 2021

Coaches, begeleiders en thema’s


Veldboeket

De inspiratiedagen op 4 en 5 september zijn ingedeeld volgens veschillende thema’s. Hieronder zie je welke coaches en begeleiders de verschillende thema’s gaan behandelen.
Ook kun je terugvinden welke scholen deelnemen aan de dagen.

Klik hieronder op een naam om meer informatie vinden.

Bij iedere coach staat een buttons ‘Meer over…’ – als je daar op klikt kun je meer lezen over de lezing of workshop en de achtergrond van de coach of begeleider.

De namen waarbij een ‘📺’ symbooltje staat, bevatten ook een video interview.Scholen in 2021

Bert Hellinger Instituut Nederland
Barbara Hoogenboom 📺,
Maaike van der Heiden.


Uitgeverij & Boeken-aanbod

Het Noorderlicht: Michiel van der Ham is er namens Het Noorderlicht, uitgeverij van boeken op het gebied van systemisch werk. Je kunt een grote selectie van hun boeken en materiaal bekijken en kopen.

Phoenix Opleidingen is aanwezig met hun schat aan boeken die ze onder eigen beheer uitgeven. Je kunt een grote selectie van hun boeken en materiaal bekijken en kopen.

De scholen zullen zorgen voor tastbaar materiaal en boeken zodat jullie een beeld kunnen krijgen en materiaal mee kunnen nemen / aan kunnen schaffen. Ook de zelfstandige coaches en opleiders zullen hun materiaal aanbieden.


Barbara Hoogenboom


Barbara Hoogenboom

Bert Hellinger Instituut Nederland

Thema: Verandering en beweging

Titel workshop (zondag): Kunnen we de reikwijdte van een opstelling beïnvloeden?

Opstellingen kunnen op een verschillende manier effect hebben. Bijvoorbeeld een mentaal effect, waardoor je opeens beseft: ‘ahá, zó zit dat!’, of iets van die strekking. Of een emotioneel effect, waardoor je je opeens op een andere manier verbonden voelt met familieleden of collega’s. Het meest diepgaande effect is wanneer het hele lichaam van de cliënt de tijd heeft om in te nemen, wat ingenomen wil worden. 

Stephan Hausner: “A solution is only a solution if it is allowed to be in the full body”.

Deze uitspraak gaat over de ‘body’ van de cliënt. Wat ik mij nu afvraag, is of het mogelijk is om de het effect uit te breiden naar de ‘group body’, naar een groter collectief. Voorbij het ‘gratis’ effect wat er veelal ontstaat voor representanten en aanwezigen die (onbewust) mee resoneren. Zou je als begeleider invloed kunnen hebben op het vergroten of verdiepen van de reikwijdte? Zodat er meer personen en systemen leren, helen?

Dat wil ik graag onderzoeken in deze workshop. Insteek van de workshop zal zijn, dat ik een opstelling zal begeleiden aan de hand van een vraagstuk van een van de deelnemers. En daarna…dat wat in mij opkomt om het experiment met jullie aan te gaan om te leren of de reikwijdte met en via jullie vergroot en/of verdiept kan worden.

Meer over Barbara 📺

Bouke de Boer

Bouke de Boer

NTI-NLP

Thema: Verandering en Beweging

Titel workshop (zaterdag):
Eenheidsbewustzijn

Bouke gaat aan het werk met opstellingen over de Oude Energie en de Nieuwe Energie.

Meer over Bouke 📺

Philippe Bailleur


Philippe Bailleur

Living Systems Coaching

Thema: Rituelen en Archetypen

Titel workshop (zondag):
Archetypes voor het werken met trauma in organisaties

In mijn werk leerde ik dat trauma zich ook kan ontwikkelen in organisaties en dit naar aanleiding van duidelijk afgebakende, ingrijpende gebeurtenissen zoals een aanslag, een dodelijk ongeval, een ingrijpende en slecht begeleidde verandering. Tegelijkertijd merkte ik dat meer subtiele, sluipende factoren evenzeer kunnen leiden tot diezelfde dynamieken. Dit onder ogen zien is knap lastig voor veel organisaties. Organisaties houden niet van gezeur. Het moet vooruit gaan.

Met deze interactieve workshop wil ik inzichten en taal aanreiken om ruimte te maken voor heling als dat nodig blijkt te zijn om verder te geraken. Immers, het meest belemmerende voor heling van trauma, is negeren dat het er is. Vaker dan nodig, blijkt vertragen en tijd nemen voor heling dè sleutel om een organisatie terug veerkrachtig te krijgen.

Meer over Philippe 📺

Peter Henneveld

De Bewustzijnsfabriek


Peter Henneveld

Thema: Rituelen en Archetypen

Onderwerp: Sjamanisme

Titel workshop (zaterdag):
De kracht van rituelen & archetypen

Deze workshop gaat over de waarde, kracht van rituelen en het gebruik van archetypen in systemisch begeleidingswerk. De ruimte voelt “groter”, de tijd lijkt te vertragen en er ontstaat focus en contact op een andere laag. Het is een ervaring c.q. kwaliteit van “present zijn” die een diepe werking heeft. Het zelfhelende vermogen wordt aangesproken.

In deze workshop voeren we verschillende rituelen uit en werken we met enkele archetypische beelden die in het systemisch werk veel voorkomen.

Meer over Peter

Toekie van Apeldoorn

de Kindercoaches


Toekie van Apeldoorn

Thema: Plek en Positie

Titel workshop (zaterdag):
Volwassenen Be-krachtigen, Kinderen Ont-lasten
– Een systemische kijk op Kind en Gezin –

Kinderen nodigen volwassenen uit om onverwerkte emoties, gemis en verlangens uit het systeem opnieuw onder ogen te zien en aan te gaan. Echter in welke mate zijn ouders zich hiervan bewust? Als volwassenen dat inzien hoe bevrijdend is het voor zowel ouder als kind als mijn en dijn op hun plek vallen? Andermans lasten zijn immers niet ‘oplosbaar’. Het is daarom van belang duidelijk te krijgen: ‘Wat is van de ouders? Wat zijn hun thema’s? Wat hebben zij op te pakken? Wat hebben zij los te laten?’ Essentiele vragen, vooral ook als er kinderen in het spel zijn. Niet genomen gevoelens komen gemakkelijk tussen ouder en kind in te staan.

Deze workshop is gericht op ervaren. Aan de hand van een opstellings-oefening word je je gewaar hoe een systemische kijk op het gezin, ouder en kind meer vrij maakt. We kijken dus zowel persoonlijk als professioneel.

Ook volwassenen zonder (eigen) kinderen zijn van harte welkom.

Meer over Toekie

Nicole Smet


Nicole Smet

The Love Corporation

Thema: Relatie en Seksualiteit

Onderwerp: Vreedzaam Scheiden

Titel workshop (zaterdag):
Scheiden is het probleem niet

Een echtscheiding, zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn, gaat gepaard met een ongekende pijn. Het uit de weg gaan van die pijn maakt de scheiding problematisch, niet de scheiding zelf. In plaats van het toelaten van de pijn kiezen ex-partners soms voor het vasthouden aan verwijten of het in leven houden van een schuldvraag. Een vechtscheiding ligt dan op de loer.

In de workshop bespreken we de elementen die nodig zijn voor een goede scheiding en gaan we aan de slag met systemische oefeningen. Bijvoorbeeld: hoe is het om pijn vast te houden, in plaats van weg te duwen? Of, hoe kun je met liefde kijken naar de ex-partner? Of, hoe kan iemand verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar aandeel? Ook is er eventueel ruimte voor  een persoonlijk scheidingsvraagstuk of de inbreng van een intervisie-vraag rond de (acceptatie van een) scheiding van coaching-klanten.

Meer over Nicole

Bina de Boer


Bina de Boer

Adoptie & Foster Coaching Nederland

Thema: Plek en Positie

Titel workshop (zondag):
De wortels in samengestelde gezinnen

Het leven in één of meerdere samengestelde gezinnen maakt dat kinderen vaak uitgenodigd worden om te bewegen met als gevolg dat zij hierdoor vaak hun plek van oorsprong uit het zicht verliezen. De effecten hiervan worden in alle levensfasen zichtbaar en beïnvloeden ons ´zijn´.

Bij samengestelde gezinnen krijg je te maken met thema´s als toebehoren, in- en uitsluiting, loyaliteit en verwarring. Bina nodigt jullie uit om je als coach verder te verdiepen in de wortels en de complexiteit van samengestelde gezinnen en de invloed hiervan op een individu, gezinnen en hun relaties.

Meer over Bina

Ilma Trip

Praktijk voor systemisch werk via het lichaam


Ilma Trip

Thema: Systemisch werk & Lichaamswerk

Titel workshop (zondag):
Het roepen van de ziel, systemisch werk via het lichaam

In het systemisch werk via het lichaam richten we ons op de aanwezigheid van de ziel in het lichaam. De ziel waarmee je verbonden met je essentie en ook verbonden met je systeem van herkomst en het grote veld.

Autonomie, plek innemen of plek aannemen kun je fysiek ervaren. In deze korte workshop zullen we naast een stukje theorie een aantal oefeningen doen over plek en autonomie waarbij de fysieke ervaring centraal staat.

Meer over Connie

Anne Jan de Witte


Anne Jan de Witte

Breinkorf

Thema: Teams en Organisaties

Onderwerp: groepsdynamica

Titel workshop (zondag):
“Het zit hier in de muren…”

In deze workshop wil ik je meenemen in mijn praktijk. We werken met een opstellingen rond organisatiedynamiek, teamdynamiek en het individuele systeem van de teamcoach. We onderzoeken de mogelijkheid tot beweging die je kan maken als systemische teamcoach wanneer je goed naar de muren luistert…

Onderwerpen: Organisatiedynamiek, systemische interventies in teams en de plek van de teamcoach

Meer over Anne Jan

Inge Knoope


Inge Knoope

School voor Samen

Thema: Verandering en Beweging

Titel lezing (zondag):
‘Verlangen naar een volwassen samenleving’
-Naar een cultuur van de communicatieve zelfsturing-

Het systemisch werk is wellicht niet langer uitsluitend een tool voor persoonlijke groei maar is ook behulpzaam voor processen van besturing en inrichting van de maatschappij. De mens is immers niet alleen een schepsel dat is voorgebracht door een systeem van herkomst maar is ook schepper van zijn leefomgeving.

Je kunt nadenken over de vraag hoe je maatschappelijke systemen creëert in overeenstemming met de systemische wetmatigheden? Kun je ook creëren vanuit het wetende veld? En zo ja, hoe gaat dat dan in z’n werk?

Meer over Inge 📺

Martijn Meima


Martijn Meima

Intuïtief Ondernemen

Thema: Plek en Positie

Titel workshop (zaterdag):
Succesvol je plek innemen als ondernemer

Met je eigen praktijk wil je graag mensen verder helpen. Hoe succesvoller je praktijk, hoe meer mensen kunnen profiteren van jouw kwaliteiten. Maar hoe doe je dat?

Deze workshop gaat over je plek innemen: in de markt, in het veld van geld, in het veld van ondernemen en in het veld van succes. Martijn Meima laat je in diverse opstellingsvormen ervaren welke aspecten invloed hebben op het succes van je bedrijf en welke beweging dit van jou en in jou vraagt.

Meer over Martijn

Nelleke van Houts


Nelleke van Houts

SySt® Nederland

Thema: Verandering en Beweging

Titel workshop (zaterdag):
Systemische gebaren: altijd voorhanden.

Systemische gebaren zijn onderdeel van de systemische structuuropstellingen (SySt®).

In de workshop leer je werken met systemische gebaren. Ze vormen een brug om van het gewenste naar het gewilde te komen. Ze scheppen bewegingsruimte naar handelen.Binnen elke context heb jij (Coach, Opsteller, Facilitator) ze altijd bij de hand in een begeleidingsproces. Elke client, vraaginbrenger kan erover beschikken.

“Veldwerk, meters maken in Systemisch Werk & Opstellingen” blz. 48 en 49.

“Zicht wijze op ongedachte mogelijkheden” blz. 217 t/m 219

Meer over Nelleke

Irene Grijpink


Irene Grijpink

Heilig Vuur

Thema: Relatie en Seksualiteit

Titel workshop (zondag):
Animus, anima en de roep van de ander

Als de anima en/of animus in ons niet in balans zijn, dan speelt dit direct door in onze persoonlijke beleving en vormgeving van onze seksualiteit. Veel vragen rondom belemmeringen en vervormingen op het gebied van seksualiteit zijn hierop terug te voeren. Je zou, kort samengevat, kunnen zeggen dat, wanneer we goed zijn ingebed in onszelf en ons geslacht, wij de roep van de ander beter kunnen verstaan en zo een meer stromende seksuele verbinding met diegene kunnen bewerkstelligen. Dit is trouwens ongeacht de sekse van de partners en geldt dus, naast relaties tussen mannen en vrouwen, ook voor relaties tussen vrouwen en vrouwen en mannen en mannen.

Tijdens deze mini-workshop, kun je onderzoeken hoe het met jouw animus en anima is gesteld en hoe dit mogelijk gerelateerd is aan de manier waarop jij seksualiteit beleeft. Ook kun je licht laten schijnen op wat jouw animus/anima nodig heeft om weer meer heel en potentievol te zijn.

Meer over Irene

Maaike van der Heiden


Maaike van der Heiden

Bert Hellinger Instituut Nederland

Thema: Teams en organisaties

Titel workshop (zaterdag):
Systemisch rouwen voor organisaties

Door de Covid-19 pandemie zijn wij niet meer hetzelfde, zijn organisaties niet meer hetzelfde en is de maatschappij niet meer hetzelfde. Terug naar wat was, kan niet meer.

Dat volledig hardop kunnen uitspreken, kunnen voelen, is pijnlijk. Het betekent dat we iets verloren hebben. Wellicht is er ook iets nieuws ontstaan, maar “You’ve got to say goodbye, before you can say hello.”
Voor een organisatie is het van belang om stil te staan bij wat was. Erkennen van alles wat deel uitmaakt van de organisatie; het ontstaan, de pijnlijke momenten, de vreugdevolle momenten, de bijdrage van mensen, ook van hen die afscheid hebben genomen. Om uiteindelijk datgene mee te nemen wat er nodig is voor de toekomst.

Meer over Maaike

Mieke Kox

Centrum van Verbinders


Mieke Kox

Thema: Verandering en Beweging 

Titel workshop (zaterdag):
Van kinder- & pubertijd naar emotionele volwassenheid

Aristoteles zei: “Geef me een jongen van 7 en ik vertel je wat voor een man het wordt”.

Het gezin waarin je wordt geboren draagt bij aan een groot deel van de blauwdruk van je leven. Door verschillende dynamieken die spelen in een gezin, kan een kind op een verkeerde en belastende positie terecht komen. Een kind draagt voor de ouders vanuit onbewuste liefde en loyaliteit. Het vraagt dus nogal wat van je om los te komen van je familiesysteem, om je persoonlijk geweten te overstijgen.

Maar wat als je die pubertijd niet hebt doorlopen?
Wat als je wel oud bent geworden, maar niet volwassen?
Wie ben je dan, en welke plek neem je in ten opzichte van de ander?

De workshop is voor iedereen die met kinderen en pubers werkt, ouders van pubers en mensen die zelf nooit gepuberd hebben.

Meer over Mieke

Peter Rombouts


Peter Rombouts

Inter’motion

Thema: Verandering en Beweging

Onderwerp: De tussenruimte

Titel workshop (zondag):
Actief en bewust bewegen in de ruimte tussen systemisch werk en creatie

Improvisatie = In vervoering raken.

Peter beweegt graag tussen het ‘Inter’ en ‘intra’. Want daar kan het nieuwe ontstaan. Daar worden we als mens bij uitstek uitgedaagd om iets te creëren, iets tot stand te brengen dat van waarde is.

Peter beweegt zich graag in de ruimte tussen werelden. Tussen organisaties, dans, systemisch werk, kunst, collectieve en persoonlijke vragen, tussen woorden en dat wat zich aan woorden onttrekt. Altijd geleid door beweegredenen die ‘recht willen doen’ aan wat er speelt, diversiteit die zorgt voor het nieuwe en het aanwakkeren van creatiekracht.

Peter onderzoekt in zijn workshop de relatie tussen systemisch werk en creatie.

Meer over Peter 📺

Marion Latour


Marion Latour

SystemicVR

Thema: Teams en organisaties

Titel workshop (zondag):
Online Systemisch Werk met virtual reality

Het online systemisch werk heeft een plek in ons systemisch werk. Versneld en verankerd in het afgelopen jaar vindt het meer en meer haar weg in de systemisch wereld. Het heeft het potentieel ons met elkaar te verbinden over de hele wereld.

Maar hoe kan je systemisch werk doen met virtual reality? Hoe kan je je verbinden en verhouden als begeleider? Hoe zorg je dat jij én met jouw cliënt of team kan verbinden én een veld kan creëren voor interventies en bewegingen?

Marion geeft er een demonstratie over en laat zien wat mogelijk en onmogelijk is.

Meer over Marion

Leanne Steeghs


Leanne Steeghs

Leanne Steeghs Training & Coaching

Thema: Teams en organisaties

Titel workshop (zaterdag):
Holding space in de teamfasen

In deze workshop neemt Leanne Steeghs je mee tijdens een live-demo. De  vier fasen van teamontwikkeling staan centraal: forming, storming, norming en performing. Ook wel de maturiteitsfasen M1 tot en met M4 genoemd. De belangrijkste systemische thema’s per fase komen aan bod, zowel vanuit de plek en rol van de begeleider als vanuit de teamleden.

Als deelnemer onderzoek je wat jouw eerste, ‘instinctieve beweging’ is en in welke teamfase jij je meer of minder op je gemak bent. Dit heeft vaak 1-op-1 te maken met de ervaringen uit de eerste groep waar je deel van uitmaakte: je gezin van herkomst. Jouw instinctieve beweging is echter niet altijd datgene wat het team nodig heeft in een bepaalde ontwikkelingsfase.

Juist in de teamfasen die spannender of uitdagender voor je zijn, is het van belang om een holding space te creëren, ook voor jezelf. Je ervaart hoe je hierbij ‘secure bases’ als hulpbron kunt inzetten, zodat je in staat bent om stevig te staan – ook als het spannend wordt. Zodat je kunt doen wat nodig is om het lerend vermogen en de ontwikkeling van het team aan te wakkeren en te bevorderen.

Meer over Leanne

Ria Allewijn-Koekkoek en Henry Weessies


Ria Allewijn-Koekkoek

Henry Weessies

Raaf en Koekoek 

Thema: Relatie en seksualiteit

Titel workshop (zaterdag):
Hoe zorg je ervoor dat alles wat erbij hoort, ook écht een plek heeft?

Insluiten wat uitgesloten wordt vraagt om erkenning dat datgene er ook echt bij hoort. Hoe vergroot je jouw ‘container’, als begeleider, als partner, als familielid, om in te kunnen sluiten wat buitengesloten wordt, zodat je verbonden kunt blijven met de ander en het systeem niet langer hoeft te fragmenteren? De woorden voor die erkenning vinden en die woorden ook nog eens erkennend verwoorden is een zoektocht én een vaardigheid.

In deze workshop delen wij onze ervaringen, onze werkvormen en laten we jullie zelf ervaren op welke verschillende lagen de erkenning te vinden is en welke “taal” integreert en ver-lost.

Meer over Ria

Ruth Bellinkx


Ruth Bellinkx

Phoenix Opleidingen

Thema: Rituelen en archetypen

Titel workshop (zaterdag):
De metaforische ruimte van het beeld als toegangspoort tot het veld

Meer over Ruth

Kaartjes kopen

De kaartverkoop is gestart!

Je kunt een dagdeel, een hele dag of beide dagen komen.

Hoe dat werkt, kun je lezen op de pagina waar je de kaartjes kunt kopen.

Klik daarvoor op de button hieronder.

Koop een kaartje