Viviënne Lodder

Nelles Instituut Nederland

Thema: Het getal zeven

Onderwerp: LIP opstellingen

Titel lezing: “Het leven kent geen weg terug”

Samen met Coen Aalders

“Wat wil ik van het leven?”

Heb je er ooit aan gedacht deze vraag om te draaien?
“Wat wil het leven van mij?”

Het LIP-bewustzijnsmodel van Wilfried Nelles en het opstellingenwerk stellen ons in staat helderheid in deze vragen te krijgen. In deze lezing nemen Viviënne en Viviënne jullie stap voor stap mee in het LIP-model. In de kern gaat het in het levensintegratieproces om de bewuste en oprechte relatie met onszelf. Iets wat we in onze betrokkenheid bij onze omgeving en in de hectiek van ons dagelijks leven zo gemakkelijk over het hoofd zien. Zeker in het onzekere tijdgewricht als het huidige is bewustwording meer dan ooit de sleutel om tot duurzame ontwikkeling te komen. LIP is een proces waarin we de beweging van het leven in ons toelaten en ons erop afstemmen. In die afstemming ligt bovendien ons hoogste potentieel besloten.

Het levensintegratieproces als spiegel van de ziel.

Het is niet alleen een opstellingsmethode, maar een holistische benadering van zelfkennis waarbij het uitgangspunt is dat ieder mens verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen leven. We onderscheiden drie dimensies in de benadering van zelfkennis:

Een therapeutische dimensie in de zin dat we de vraagsteller ondersteunen bij het in zijn of haar bewustzijn opnemen van dat wat in de psychische problemen of persoonlijke vraagstukken naar voren komt of daarin verborgen is.

Een initiatie in de zin dat het zelfpotentieel weerspiegelt als je je daar voor openstelt en daar verantwoordelijkheid voor neemt.

En tenslotte een spiritueel perspectief waarin we het hele leven zien als een bewustzijnsbeweging van de ziel waarvan het individu slechts een uitdrukking is.

Over Viviënne Lodder

Viviënne Lodder

Viviënne is afgestudeerd als jurist en organisatiesocioloog. Ze is een ervaren mediator en vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft ze brede ervaring in diverse (semi)overheidsorganisaties als manager en organisatieadviseur.

Haar visie op de ontwikkeling van mensen en organisaties in het huidige, complexe tijdsgewricht ontleent ze aan emeritus hoogleraar organisatieontwikkeling Cees Zwart: “In een tijdsgewricht op drift als het onze, wordt vrijwording de leidraad voor toekomstbestendig handelen.”

Vrijwording komt van binnenuit. Lastig, want uiteindelijk ben je dan op jezelf aangewezen. Maar de toegevoegde waarde is dat je de moed ontwikkelt om te blijven staan voor dat wat je in je draagt en durft daarover verantwoording af te leggen.

Een ingrijpend ziekteproces van haar dochter en haar partner hebben haar doen inzien dat we als mens het leven niet in de hand hebben. Overgave aan het leven is de weg om tot volle ontplooiing te komen. In het proces van vrijwording en overgave ligt haar diepe belangstelling voor opstellingenwerk besloten.

Sinds 2007 heeft zij tal van (bewustzijns)ontwikkelprocessen doorlopen, aanvankelijk met de nadruk op organisatie- en familieopstellingen, meest recent als student van Wilfried Nelles sinds 2018. De eenvoud en diepgang van het LIP fascineren haar en kleuren de bril waarmee ze in haar persoonlijke leven en in haar huidige rol als organisatieadviseur ontwikkelingen waarneemt en benoemt.

Mensen die met Viviënne werken noemen haar vertrouwenwekkend, empathisch, verhelderend en verbindend.

LIP raakt mens, organisatie en maatschappij

Het Nelles Instituut Nederland biedt de mogelijkheid te ervaren wat LIP betekent. In een ervaringsjaar maak je als deelnemer stap voor stap kennis met de zeven ontwikkelingsfasen van het model. Aan de hand van persoonlijke vragen en oefeningen ga je als deelnemer ervaren hoe opstellingen en LIP werken. Er is ruimte voor persoonlijke vragen, maar ook voor organisatie- of maatschappelijke thema’s die actueel zijn en vragen oproepen.

In 2023 start ook een eerste Verdiepingscursus. In deze 2-jarige leergang ga je de diepgang van LIP verkennen en zal ook meer theoretische en methodologische context van het werken met LIP aan bod komen.

Opleiders en opstellers zijn Viviënne Lodder en Viviënne Lodder. Beiden opgeleid door Wilfried Nelles en gefascineerd door het opstellingenwerk en LIP-bewustzijnsontwikkeling.

“Met het Nelles Instituut Nederland creëren we graag een plek voor verdieping, verbinding en inspiratie.”

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Viviënne ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 23 april 2023 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen