Marieke van Voorn

Marieke van Voorn

Een Heldere Zaak

Thema: Communicatie

Titel workshop/lezing: Laat jouw essentie spreken

Mensen die worden wie ze zijn en daardoor heel dicht bij zichzelf staan, kunnen helder zien, helder voelen en helder spreken. Worden wie je bent maakt dat je vermogen om congruent en coherent te zijn, toeneemt. Worden wie we zijn maakt dat we autonomer en authentieker worden, maar ook betrouwbaarder omdat ons gedrag voorspelbaar wordt. We worden robuuster, nemen steviger onze eigen plek in en durven onze eigen stem en visie te laten horen. Wanneer we ons vanuit onze essentie verbinden met anderen, zijn we in staat om ook de ander daartoe uit te nodigen.

Wanneer je je echter probeert te verbinden vanuit een gecreëerd zelfbeeld of het beeld dat anderen van jou hebben, maakt dat je in-gewikkelde onderlinge relaties ontwikkelt, zowel privé als zakelijk. Daardoor kan er ruis op de lijn ontstaan en versta je elkaar niet (meer). Het leidt vaak tot gedoe, onmacht en zelftwijfel.

In deze workshop maak je via systemisch werk kennis met jouw essentie en met die van de ander, bijvoorbeeld je partner, je coachee, je leidinggevende of je team. Het maakt zichtbaar en voelbaar wat er verandert in de onderlinge verhouding, wanneer jij je meer her-een-igt met je essentie. Wanneer jij meer één wordt met jezelf ervaar je meer rust, acceptatie van wat is en meer impact, omdat je je zelf niet verbergt. Vanuit je essentie spreken leidt tot meer eerlijkheid, integriteit en authenticiteit in communicatie.

Over Marieke van Voorn

Marieke van Voorn (1970) is opgeleid tot organisatiesocioloog en veranderkundige. Daarnaast heeft Marieke verschillende opleidingen in systemisch werk en sjamanisme gevolgd. Dat maakt dat ze in haar werk put uit zichtbare en onzichtbare informatiebronnen om tastbaar te maken wat er in de bovenstroom en onderstroom van organisaties aan de hand is.

Ze begeleidt als systemisch procesbegeleider en energetisch organisatiecoach mensen, teams en organisaties die de ambitie hebben om op een constructieve en welbewuste manier het zelfhelend vermogen van hun team en/of organisatie te bevorderen.

Daarover schreef ze in 2022 het boek ‘Heel de organisatie’ dat stil staat bij chronische ziekten van organisaties, maar ook bij de oorsprong ervan en de remedie, die altijd de elementen ‘bewustwording’, ‘moed’, ‘authenticiteit’ en ‘daadkracht’ bij zich draagt.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Marieke ontmoeten en aan het werk zien?

Kom dan zondag 15 mei 2022 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen