Monique Bolung

Monique Bolung

Golden Blues

Thema: Oorsprong

Onderwerp: Transcultureel vrouwelijk leiderschap

Titel workshop: De ziel van Moira

In deze workshop onderzoek je het gevolg van migratie en verplaatsing van jou en de generaties voor jou in relatie tot je feminiene bron.

Moira is een godin, die haar oorsprong heeft in het vroeg-Griekenland. Zij is met de Roma gemigreerd naar Europa en Azië. Daar is ze in verschillende gedaantes is opgedoken. Zij heette bijvoorbeeld Nornen bij de Germanen en Dewi Sri in Indonesië. 

In deze workshop is de energie van Moira aanwezig door het veld van migratie en vrouwelijk leiderschap dat vrouwen in elkaars aanwezigheid creëren.

Thema’s die aan de orde kunnen komen:

  • Wat is er meegenomen en wat is er achtergelaten?
  • Wat is er geschonden en wat is er heel gebleven?
  • Wat moest er verhard en wat kon verzacht?

Je deelt ervaringen met andere vrouwen en doet mini-opstellingen om meer contact te hebben met jouw feminiene bron van oorsprong.

Tot slot doen we met elkaar een korte  opstelling om een glimp op te vangen van het potentieel van transcultureel vrouwelijk leiderschap en daarin te kunnen ontspannen.

Over Monique Bolung

Ik ben geboren in Jakarta en in de tijd van Dolle Mina opgegroeid in Amsterdam in een 3-generatie gezin: oma, moeder en ik. We pasten ons aan, hoewel we ons ontheemd voelden in Holland en onbewust onveiligheid ervaarden als vrouwen zonder man. Maar we sloegen ons er doorheen en met succes. Zo werd ons aanpassen, hard werken en een goed leven opbouwen een overlevingsstrategie.

Dit patroon zie ik veel bij vrouwen met een geslaagd leven. De prijs is weg dobberen van je oorsprong en je vrouwelijkheid. Ik heb behoorlijk wat drempels moeten overwinnen om van Dolle Mina richting transcultureel vrouwelijk leiderschap te gaan. Nog steeds ‘work in progress’.

Na 30 jaar leiderschapscoaching en teamcoaching van voornamelijk MT’s en DT’s en 22 jaar opleiden in teamcoaching ben ik nu in coachtrajecten op een transculturele systemische manier bezig met ontheemding en vervreemding in teams en bij leiders.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Monique ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan maandag 16 mei 2022 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen